Her er anbefalingerne, som skal genstarte dansk eksport

Publiceret 15-09-2020

De 8 genstartteams, som regeringen nedsatte i august, har i dag afleveret anbefalinger til tiltag, der kan være med til at understøtte danske eksporterhverv gennem corona-krisen. Især er der fokus på international markedsføring, adgang til kapital, digitalisering og på mulighederne for erhvervsrejser.

Alle otte genstartsteams har peget på ekstraordinære udfordringer for dansk erhvervsliv og eksport som følge af faldende international efterspørgsel og rejserestriktioner. Og alle har understreget behovet for et fortsat fokus på infrastruktur og logistik til at understøtte eksporten i form af fx flyforbindelser, lufthavne og andre transportmuligheder.

Flere genstartsteams peger desuden på, at der på kort sigt skal fokus på international markedsføring, digitalisering og bedre adgang til risikovillig kapital.

Flere genstartsteamene har også peget på nye muligheder, der er opstået i kølvandet på krisen. Grønne og digitale løsninger og integrerede sundhedsløsninger spås gode chancer for eksportvækst. Men skal potentialet udnyttes, er der behov for en styrket indsats.

Erhvervsminister Simon Kollerup:
”I regeringen har vi gennem hele corona-krisen arbejdet for at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser, og arbejdet for at dansk økonomi kan rejse sig på den anden side af coronakrisen. Mange danske virksomheder og arbejdspladser er fuldkommen afhængige af vores samhandel og eksport til udlandet. Selvom vi ikke kan gøre meget ved faldende international efterspørgsel, kan vi tage tiltag der understøtter danske eksportvirksomheder. Derfor glæder jeg mig også til læse anbefalingerne, så vi hurtigt kan få taget politisk stilling til, hvordan vi får hjulene til at snurre hurtigere igen og få gang i vores eksport.”

Udenrigsminister Jeppe Kofod:
”Dansk eksport står i en historisk krise. Og det skal vi rette op på. Derfor er jeg glad for at erhvervslederne nu kommer med deres anbefalinger. Nu skal vi se nærmere på deres anbefalinger og finde ud af, hvilke initiativer, vi kan sætte i gang.

Der er ting, vi allerede kan gå i gang med nu. Jeg er optaget af, at eksporten kommer tilbage på niveau. Især rejserestriktioner over hele kloden udfordrer virksomhederne, og derfor nedsætter jeg et erhvervsrejsehold, der skal hjælpe med smidigere ind- og udrejse for danske erhvervsrejsende. Derudover har jeg besluttet at Udenrigsministeriet fortsætter med de nedsatte timepriser på eksportrådgivning samt op til 5 timers gratis rådgivning gennem hele 2021”.

Anbefalingerne følger op på Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Der er afsat 485 millioner kroner til arbejdet med at genstarte dansk eksport. Eventuelle initiativer inden for denne ramme skal forhandles politisk med partierne bag aftalen.

Michael Lundgaard Thomsen (Aalborg Portland), Genstartsteam for Produktionsvirksomheder og grøn teknologi:
”Virksomhederne er særligt udfordret af rejse- og handelsrestriktioner samt mindre ordretilgang, som på sigt vil give likviditetsproblemer. Derfor har vi i anbefalingerne særligt haft fokus på at sikre repræsentation på eksportmarkederne, håndtere handelsbarrierer og på at stimulere efterspørgslen med styrket branding af danske styrkepositioner og markedsmodning.”

Henriette Hallberg Thygesen (Mærsk), Genstartsteam for Det Blå Danmark:
”Det Blå Danmark er flere steder hårdt ramt af COVID-19, bl.a. på grund af begrænsninger i den globale mobilitet samt fald i verdenshandlen. Desuden er der i branchen en frygt for en opbremsning af den grønne omstilling, som er nødvendig i de kommende år. Danmark har, ved igangsættelse af målrettede tiltag, gode muligheder for at fastholde og udbygge positionen som en førende grøn søfartsnation samt leverandør af klimavenlige maritime løsninger. ” - Henriette Hallberg Thygesen, Executive Vice President, Mærsk

Frederikke Schmidt (Roccamore), Genstartsteams for mode og tekstil:
”Mode- og tekstilbranchen er et af Danmarks største eksporterhverv, men det er også en branche, som står over for store klima- og miljømæssige udfordringer. Det er kun blevet mere tydeligt med COVID-19 krisen. Der er derfor brug for at genstarte mode- og tekstilbranchen i en bæredygtig retning og nytænke branchens traditionelle forretningsmodeller, så vi kan komme stærkere ud på den anden side af krisen. Dansk mode og tekstil skal være kendt og anerkendt verden over for kvalitet og bæredygtighed. Og det kræver, at vi får hele branchen med, ikke mindst alle de mange små og mellemstore danske mode- og tekstilvirksomheder. Vores anbefalinger er et vigtigt første skridt til at kickstarte en grøn genstart af eksporten.”

Lars Liebst (Tivoli), Genstartsteam for turisme og oplevelsesøkonomi:
”Corona har ramt turismeerhvervet først, hårdest og med stor sandsynlighed også længst ud i fremtiden. Vi kigger ind i en ny virkelighed, hvor turisternes rejsemønstre og forventninger i lang tid fremover vil være påvirket. Der er ingen mirakelkur, men det er vigtigt, at vi sætter ind nu for at genrejse det danske turismeerhverv og sikre arbejdspladser. Jeg håber, at der vil blive lyttet til anbefalingerne fra genstartsteamet for turisme og oplevelsesøkonomi, så Danmark kan stå stærkest muligt i den internationale konkurrence om både ferieturister og erhvervsrejsende.”

Simon Pauck Hansen (SAS), Genstartsteam for luftfart:
”Det er helt essentielt for at der kommer gang i dansk eksport og erhvervsliv, at der også kommer gang i rejser. Dansk erhvervsliv behøver adgang til resten af verdenen, og den adgang er luftfarten i høj grad med til at levere. Danmarks erhvervsliv bekræfter at det er særligt rejserestriktioner, der holder erhvervslivet tilbage for at rejse. Det er vores klare anbefaling, at der sker en harmonisering og lempelse af rejsevejledninger med vigtige eksportlande og tiltag målrettet erhvervslivet, som gør det enklere, tryggere og smidigere at rejse i en verden stadig plaget af corona-virus.”

Lars Fruergaard Jørgensen (Novo Nordisk), Genstartsteam for Life science og biotek:
”Life science og biotek har været med til at holde hånden under dansk eksport i sundhedskrisen. Der er potentiale for en tredobling af eksporten, hvis vi investerer i sundhed, rammevilkår og viser globalt lederskab på kronikerområdet.”

Jais Valeur (Danish Crown), Genstartsteam for Fødevaresektoren:
”Fødevareklyngens udfordring er, at dele af sektorens virksomheder viser fine resultater, mens råvarepriserne er faldet betydeligt som følge af COVID-19. Hele prisdelen er ”forsvundet” ud blandt de mange danske landmænd og er derfor ikke umiddelbart så synlig som i andre industrier. Bekymringen er selvfølgelig at Brexit nu vil lægge yderligere pres på denne situation. Det er derfor vigtigt, at vi lykkes med de tiltag der er beskrevet her, som alle styrker virksomhedernes konkurrencekraft og samtidigt sikrer at eksporten understøtter den grønne omstilling af fødevaresektoren.”

Carsten Jensen (CKJ Steel), Genstartsteam for Små og mellemstore virksomheder:
”Covid-19-krisen skaber usikkerhed, og det udfordrer alle virksomheder, store som små. Som SMV er vi afhængige af at have direkte kontakt og kunne besøge og servicere vores kunder. Vi skal have klarhed over, hvornår vi kan foretage erhvervsrejser, og så skal SMV’erne op i gear digitalt for stadig at være konkurrencedygtige. Anbefalingerne fra SMV-teamet understøtter, at virksomhederne bygger videre på vores unikke danske styrkepositioner i kombination med en grøn omstilling.”

Læs mere om udfordringer for dansk eksport

Læs mere om anbefalinger fra Forum for genstart af dansk eksport

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07