Ny politisk aftale skal sikre restriktionsramte virksomheder, kulturliv og idræt

Publiceret 28-08-2020

Regeringen og V, RV, SF, K, Alt. er netop blevet enige om en aftale, der skal hjælpe dansk erhvervsliv, kultur og idræt.

Ledigheden falder, og flere og flere virksomheder står igen på egne ben, efter at have fået hjælp fra hjælpepakkerne de seneste måneder.

Derfor har regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet indgået en aftale om at udfase hjælpepakkerne og i stedet målrette indsatsen til de dele af erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er ramt af restriktioner med forbud om at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og rejserestriktioner frem mod 31. oktober 2020.

I aftalen er også nye indsatser, der skal styrke aktiviteten i kultur, idræt og foreningslivet, en pulje til at styrke innovation og omstilling i hårdt ramte erhverv og et samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder for at se på, hvordan man kan åbne mere op på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Danmark har desværre ikke kunne genåbne så hurtigt, som vi nok alle havde håbet på. Den ansvarlige økonomiske politik er derfor nu at målrette indsatsen for dem, der stadigvæk er ramt af corona-restriktionerne. Samtidig må vi også indstille os på, at corona kommer til at præge hverdagen i noget tid endnu. Derfor træder vi nu til med hjælp til dem, der skal i gang med at omstille forretningen til en ny hverdag, og så skal vi selvfølgelig også i samarbejde med erhvervslivet gentænke de retningslinjer, der sætter grænser for virksomhederne.”

Hjælp til erhvervs-, kultur- og idrætslivet

Aftalen omfatter desuden en ny aktivitetspulje på 300 mio. kr., der skal sikre flere kulturaktiviteter rundt omkring i landet under genåbningen.

I aftalen afsættes der også 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF.  

Der bliver desuden afsat 100 mio. kr. til en pulje til omstilling af dansk erhvervsliv. Puljen er til virksomheder, der er særligt hårdt ramt af corona-krisen og skal styrke innovation og omstilling til den nye virkelighed.

Kulturminister Joy Mogensen:

"Med aktivitetspuljen har vi lavet en unik model, hvor vi hjælper kulturlivet med at skabe og fastholde aktivitet – til trods for sundhedsrestriktionerne. Teatre, spillesteder, biografer og mange andre kulturaktører vil nu kunne få økonomisk hjælp, så de kan gennemføre arrangementer, der ellers ville være aflyst. Med aftalen sikrer vi også, at en række vigtige hjælpepakker bliver forlænget, og så er der 100 mio. kr. på vej til idræts- og foreningslivet, så de også kan lave nye aktiviteter til danskerne." 

Torsten Schack og Britt Bager, Venstre:

”For Venstre har det været vigtigt, at hjælpepakkerne fortsætter for de erhverv, der fortsat er hårdt ramte sf corona-krisen. Underleverandører og selvstændige har været en prioritet for os. Støtte til aktiviteter på kulturområdet skaber både aktivitet og indtjening. Sektorpartnerskaberne skal - bl.a. - for sportsarrangement - sikre mulighed for flere tilskuer til arrangementer, særligt i den allernærmeste fremtid.”

Zenia Stampe, Radikale Venstre:

”Vi er glade for, at vi med aftalen tager endnu et skridt for at få kulturlivet i gang igen. Med aftalen giver vi landets kulturinstitutioner en økonomisk håndsrækning, så det kan betale sig at gennemføre koncerter, forestillinger og andre arrangementer, selvom de ikke må lukke lige så mange publikummer ind, som de plejer. Samtidig sætter vi en hurtig og målrettet proces i gang for at lempe de restriktioner og kapacitetsbegrænsninger, der især har begrænset kulturlivet, og som kan erstattes af mindre indgribende forholdsregler, som det f.eks. er sket i Superligaen.

Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti:

”Jeg er glad for, at vi endelig har fundet løsninger, der nu kan hjælpe mange spillesteder, teatre, kunstnere men også de mange andre der arbejder i branchen kaldet de sorte t-shirts. Det har været vigtigt for SF, at vi sikrer dem, der uforskyldt bliver ramt af corona om det er sygdom eller arbejdsløshed. Vi sørger også for, kulturinstitutionerne måske kan undgå fyringer og store tab, ved at vi hjælper aktiviteterne i gang, også selvom vi fortsat skal passe på hinanden og være færre sammen. Det er vigtigt, at der nu gives mulighed for, at børn og unge kan få nogle kulturelle oplevelser, som de ellers ikke ville få.”

Mona Juul og Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti:

”Vi er tilfredse med, at vi har sikret konkrete midler til kultur og idræt. Derudover er vi glade for, at aftalen løber året ud, hvis restriktionerne fortsætter - med en ny pulje penge. Og endelig er det godt, at det politiske skal ind over sektorpartnerskaberne. Vi har jo set, at det kan fremme hele processen.

Men vi vil også sende en kraftig appel til regeringen om at få styr på ordningerne og pakkerne langt tidligere fremover. Vi skylder virksomhederne og deres ansatte at skabe afklaring i god tid.”

Josephine Fock, Alternativet:

"Vi fortsætter med denne aftale med at kompensere de dele af vores kultur og idrætsliv og dele af dansk erhvervsliv, som fortsat lider under de restriktioner, vi har underlagt dem pga. covid19. Det er ikke andet end ret og rimeligt. Samtidig er det vigtigt at skabe rammerne for at åbne kultur og idrætslivet mere, så vi kan få skabt flere aktiviteter på området."

Orla Hav, Socialdemokratiet:

“Danmark skal videre i skyggen af corona-epidemien. Dele af erhvervslivet er og har været hårdt ramt. Med dagens aftale tilfører partierne 3,1 mia. kr. til at kompensere og genstarte dansk erhvervs- og kulturliv.

Aftalen vedrører en bred palette af erhverv, kultur, sport og idræt, ja kort sagt meget af det som udgør de gode oplevelser i vores tilværelse. Der er sat fokus på at aktører fra de berørte områder får mulighed for at komme med forslag til realistiske udvidelser af aktiviteter, så vi igen kan opleve et komplet samfund.

I Socialdemokratiet er vi stolte over et samfund, der fra et stærkt fællesskab kan og vil sætte sikkerhedsnet under vores mangeartede fritidsaktiviteter.”

Du kan læse hele aftaleteksten her

Hent et faktaark om aftalen her

Se også Kulturministeriets hjemmeside, hvor der er flere informationer om hjælpepakken til kultur- og idrætsliv.

 

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriets Pressetelefon: 91 33 70 07

Kulturministeriets Pressetelefon: 22 76 51 16