Fastere rammer for dansk realkredit

Publiceret 11-09-2014

Det er vigtigt at fastholde et solidt og stabilt realkreditsystem, der kan yde lån til husholdninger og virksomheder til en lav rente. Dansk realkredit har over de seneste 10-20 år påtaget sig nye risici blandt andet i form af stor udbredelse af afdragsfrihed og lån med variabel rente. På den baggrund er der behov for fastere rammer om realkreditsektoren. Det har IMF og OECD samt ratingbureauerne også peget på.

Finanstilsynet har efter anbefaling fra Rangvid-udvalget udarbejdet en såkaldt tilsynsdiamant for realkreditinstitutter med fem pejlemærker på centrale risikoområder. Derudover iværksættes yderligere to initiativer til at modvirke risikoen for nye prisbobler. Der vil blive indført en stramning af kravene ved finansiering af erhvervsejendomme og indført et princip om, at der som udgangspunkt skal lægges en vis udbetaling (5 pct.), når man køber en bolig, jf. faktaark.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtaler:

"Jeg lægger vægt på at bevare dansk realkredit som en stabil og billig kilde til boligfinansiering for danskerne. Men dansk realkredit har ændret sig over de seneste 10-20 år, og hvis vi skal fortsætte med at have et godt og stabilt realkreditsystem, er der brug for fastere rammer."

Tilsynsdiamanten er et fleksibelt instrument, som sikrer, at realkreditten fortsat vil have de samme produkter på hylderne. Og der gives tid til en gradvis tilpasning, så vi undgår, at kunderne oplever større ændringer i forhold til i dag.
 
Med tilsynsdiamanten skal det samlede omfang af afdragsfrie lån gradvist nedbringes over de kommende år. Institutterne har allerede taget fat på denne sag over det seneste år, så de vil formentlig stort set kunne imø-dekomme kundernes ønsker om afdragsfrie lån på samme vis, som i dag, også i yderområder. 
Initiativerne til modvirkning af prisbobler baserer sig på en rapport fra en ekspertgruppe under Finanstilsynet.