Nye regler skal øge gennemsigtigheden og sikkerheden ved handel med derivater

Publiceret 09-02-2012

Det danske formandskab har opnået endnu et konkret resultat. Rådet og Europa-Parlamentet er i dag blevet enige om nye regler for handel med finansielle derivater.

De nye EU-regler betyder, at alle handler med finansielle derivater nu skal foregå via en såkaldt central modpart. Den centrale modpart står mellem køber og sælger og garanterer, at den ene part i en handel altid vil få sit tilgodehavende, hvis den anden part skulle komme i problemer.

Det skaber større sikkerhed i systemet end i dag, hvor de fleste derivathandler foregår direkte mellem køber og sælger, og hvor den ene part derfor er direkte eksponeret, hvis den anden part ikke kan betale. Med de nye regler mindskes risikoen for, at en kriseramt finansiel institution ”smitter” resten af det finansielle system via derivatmarkederne.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:

Det danske EU-formandskab har en ambition om at bidrage til at styrke den finansielle regulering i EU. Derfor er det glædeligt, at det er lykkes at lukke en vigtig aftale om regulering af handel med finansielle derivater.
Reglerne er et stort skridt i retning af at modvirke fremtidige finansielle kriser, da de reducerer risikoen for, at en kriseramt finansiel institution ”smitter” resten af det finansielle system via derivatmarkederne.

Regeringen er tilfreds med, at det danske formandskab har vist sig effektivt og resultatorienteret i forhold til at finde et kompromis, som både Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet bakker op om.

Aftalen betyder også, at alle derivathandler fremover indberettes til centrale registre, hvilket giver tilsynsmyndighederne et meget bedre overblik over derivatmarkederne og mindsker usikkerheden i markedet, hvis en finansiel institution kommer i problemer.

Endelig stilles der krav til centrale modparters organisering og kapitalgrundlag. Centrale modparter vil ofte have systemisk betydning, og det er meget vigtigt, at de ikke kan blive revet med i faldet af andre aktører på det finansielle marked.

Med aftalen sikrer det danske formandskab, at EU lever op til G20’s målsætninger på området.

Kompromiset vil skulle endeligt bekræftes af Europa-Parlamentet og Rådet.

FAKTAARK