Regeringen vil styrke dansk velfærdsteknologi i nyt udspil

Publiceret 26-09-2022

Med et nyt udspil ”Danmark Kan Mere 3” vil regeringen sikre og styrke dansk velfærd. Det gøres bl.a. med en samlet indsats for velfærdsteknologi i kommunerne, der skal frigive medarbejderes tid til omsorg og pleje.

Kørestole, der kan hjælpe ældre op at stå. Sensorer, der registrerer, hvis en borger falder på gulvet. Eller lifte, der kan løfte borgere fra seng til stol.

Det er eksempler på velfærdsteknologi, som har stor betydning for personale og borgere rundt omkring på landets plejehjem og sygehuse.

Og det vil blive endnu mere nødvendigt i fremtiden, da der bliver flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Det skaber mangel på medarbejdere i den offentlige sektor.

Derfor vil regeringen med udspillet ”Danmark Kan Mere 3” styrke dansk velfærdsteknologi.

Udspillet indeholder bl.a. forslag om at lave et nationalt partnerskab for velfærdsteknologi, udpege tre frontløberkommuner på området, indføre forløb om velfærdsteknologi på alle SOSU-skoler samt afsætte midler til at udbrede velfærdsteknologi på ældreområdet.

”Der skal være tid til ordentlig og omsorgsfuld pleje af vores ældre og syge. Med velfærdsteknologi har vi mulighed for at frigive de ansattes tid til netop det f.eks. vil opgaver som løft af borgere fra sengen, hvor der før var brug for to ansatte, klares af en enkelt medarbejder. Velfærdsteknologi giver ikke kun bedre patientbehandling, det skåner også de ansatte for f.eks. tunge løft eller lignende. Og så er der endda mulighed for et eksporteventyr for danske virksomheder, der allerede er rigtigt dygtige på det her felt. Jeg er stolt af, at vi i regeringen i dag med udspillet sætter en ny ramme for det videre arbejde, så vi også i fremtiden kan have et stærkt velfærdssamfund i Danmark,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

I 2019 eksporterede danske virksomheder velfærdsteknologi til udlandet for ca. 2 mia. kr.

Her er regeringens initiativer vedr. velfærdsteknologi:

 • Nationalt partnerskab for velfærdsteknologi
  Der tages initiativ til et nationalt partnerskab mellem regeringen, KL, Danske Regioner, Ældresagen, FOA, CO-PI, den danske branche for velfærdsteknologi og andre centrale aktører. Formålet er at skabe en fælles platform og en styrket koordinering af indsatsen for velfærdsteknologi i den nære sundheds og ældresektor til gavn for borgere, medarbejdere, samfundet og danske velfærdsteknologiske virksomheder. Erhvervsministeriet har formandskabet for partnerskabet.

 • Tre ”Frontløberkommuner”
  Der udpeges tre ”Frontløberkommuner”, som skal arbejde innovativt med at implementere nye og større velfærdsteknologier i dybden i ældreplejen i samarbejde med udbydere af velfærdsteknologi. Frontløberkommunerne skal vise vejen for andre kommuner til, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan løfte kvalitet for borgere og medarbejdere i ældreplejen, herunder at styrke borgeres selvhjulpenhed og lette medarbejderes intensive plejeopgaver. CO-PI bidrager til at opsamling, videreformidling og udbredelse af de gode erfaringer til andre kommuner. Der afsættes godt 30 mio. kr. til initiativet.

 • "Velfærdsteknologi-SOSU"
  Alle SOSU-skoler får nye forløb på bådeassistent- og hjælperuddannelsen, som har særligt fokus på forståelsen og anvendelsen af velfærdsteknologi. Foruden at øge SOSU-elevernes digitale kompetencer og know-how, kan initiativet også medvirke til, at uddannelserne appellerer til en bredere målgruppe, så f.eks. flere unge og mænd får lyst til at søge dem.  

 • Udbredelse af velfærdsteknologi
  Der afsættes godt 50 mio. kr. til idriftsættelse og udbredelse af større modne velfærdsteknologier på ældreområdet. Midlerne kan bl.a. anvendes til indkøb af teknologi, hjælp til at implementere velfærdsteknologier, frikøb af medarbejdere til at understøtte implementeringen og teknologioplæring af borgere og medarbejdere, så teknologierne kommer i drift. Såfremt kommunerne medfinansierer et tilsvarende beløb, kan der investeres for 100 mio. kr. 

 • Styrkelse af videnscentre for velfærdsteknologi
  For at understøtte implementering og drift af velfærdsteknologi på tværs af kommunerne, får SOSU-skolernes videnscentre for velfærdsteknologi i Øst/Vest en opgave i at vejlede og støtte kommuner, plejehjem og andre driftsherrer i anvendelsen af velfærdsteknologi herunder at tilbyde teknisk hjælp og support til kommunerne ifm. drift af velfærdsteknologi. Der afsættes godt 15 mio. kr. om året til initiativet i perioden 2023-2026.

 • Fælles forpligtende mål om velfærdsteknologi
  Der søges aftalt fælles forpligtende mål ifm. trepartsaftale frem mod 2025, herunder om implementering af modne teknologier i ældreplejen. Som supplement kan søges aftalt et mål om øget ATA-tid (ansigt-til-ansigt-tid) ved brug af velfærdsteknologi.

Læs hele udspillet her