Fastsættelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Publiceret 28-09-2021

Erhvervsministeren genaktiverer nu den kontracykliske kapitalbuffer på 1 procent. Det sker efter anbefaling fra Det Systemiske Risikoråd og på bagkant af Danmarks flotte coronahåndtering.

Det fremgår af erhvervsministerens pressemeddelelse fra den 23. juni 2021, at den kontracykliske kapitalbuffer skal genopbygges, efter den blev frigivet i marts 2020 i forbindelse med nedlukningen som følge af coronapandemien. Som opfølgning på en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd besluttede ministeren derfor, at den kontracykliske kapitalbuffer skulle genaktiveres til 1 pct. for 3. kvartal 2021 med virkning fra 30. september 2022.

”Vi har klaret coronakrisen rigtig godt, og nu udnytter vi den solide økonomiske situation til at understøtte stabiliteten i den finansielle sektor. Det er et godt værktøj, som Det Systemiske Risikoråd har anbefalet at tage i brug igen, og det er sund fornuft at sikre, at bankerne har noget at stå imod med, hvis økonomien vender.” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske kapitalbuffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

For 3. kvartal 2021 fastsættes den kontracykliske kapitalbuffersats til 1 pct. med virkning fra den 30. september 2022.

For Grønland og Færøerne fastsættes buffersatsen for 3. kvartal uændret til 0 pct.

For yderligere kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07