Genopbygning af den kontracykliske kapitalbuffer

Publiceret 23-06-2021

Erhvervsministeren har besluttet, at penge- og realkreditinstitutter skal genopbygge den kontracykliske kapitalbuffer.

Erhvervsministeren har som opfølgning på en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd besluttet, at den kontracykliske kapitalbuffer genaktiveres til 1 pct. for 3. kvartal 2021 med virkning fra 30. september 2022.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

”Regeringen frigav i marts 2020 den kontracykliske buffer for at understøtte bankernes udlånskapacitet, så bankerne kunne holde hånden under virksomheder og arbejdspladser under nedlukningerne.

Danmark er kommet godt igennem coronakrisen, og regeringen forventer, at den økonomiske aktivitet vil tage yderligere til efterhånden som lukkede brancher genåbnes og befolkningen vaccineres. Derfor er det fornuftigt at lægge til side i gode tider, så vi har noget at stå imod med, hvis Danmark måtte blive ramt igen. Regeringen har nu besluttet, at den kontracykliske kapitalbuffer skal genopbygges som et fremtidigt værn for dansk økonomi.”

Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling. Kravet øges, når det går godt og reduceres, når tiderne vender. Når bufferen er positiv, bindes der ekstra kapital i institutterne. Når bufferen frigives i dårligere tider understøttes lånekapaciteten i samfundet.

Formålet med den kontracykliske kapitalbuffer er at understøtte udlånet ved at frigive hele eller dele af bufferen i dårlige tider. Det bidrager til at forebygge, at der opstår en situation, hvor bankerne ikke kan låne ud til sunde kunder.

For 2. kvartal 2021 fastsættes den kontracykliske kapitalbuffersats uændret til 0 pct.

For Grønland og Færøerne fastsættes buffersatsen for 2. kvartal ligeledes uændret til 0 pct.

For yderligere kontakt:

Pressechef, Martin Lünell Christensen, 41 53 25 01 eller maluch@em.dk