Analyse: Robotter kan skabe vækst og forbedre arbejdsmiljøet

Publiceret 27-09-2021

Danmark er et af de lande i verden med flest industrirobotter, når man tager højde for landets størrelse. Mange danske virksomheder, som overvejer at anskaffe sig en robot, har dog brug for mere viden om, hvorvidt et sådan projekt er værd at kaste sig ud i. Derfor er der fortsat brug for at udvikle virksomhedernes muligheder og vidensgrundlag.

Tidligere blev robotter mest anvendt i de store industrivirksomheder. Men i dag er der flere forskellige typer af både fysiske og ikke-fysiske softwarerobotter, som kan anvendes meget fleksibelt hos både store og mindre virksomheder.

Det kan for eksempel være softwarerobotter til dataanalyse eller samarbejdende robotter til små fleksible produktionsvirksomheder.

En analyse fra Erhvervsministeriet viser, at omkring en tredjedel af danske virksomheder anvender enten fysiske robotter eller ikke-fysiske softwarerobotter, og at de kan være et vigtigt redskab til at skabe vækst.

Samtidigt kan robotter biddrage til et bedre arbejdsmiljø med alt lige fra færre tunge løft til færre gentagne klik og ensartede dataprocesser. Dermed kan robotterne ikke bare bidrage til gode tal på bundlinjen, men også til at give medarbejderne en bedre hverdag og en alderdom med færre skavanker. Desværre viser analysen også en tendens til, at virksomhederne ikke kender potentialet i robotter, og derfor er tøvende i forhold til at anskaffe sig robotter.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Mange danske virksomheder har opdaget, hvordan man kan udnytte robotter til at give gevinst på både bundlinje og arbejdsmiljø. Men vi kan blive endnu bedre i Danmark. Tag for eksempel en murer, der gennem hele sit arbejdsliv slæber tunge sten - i fremtiden ser man måske robotter gøre netop det. Derfor skal vi have flere virksomheder med på vognen. For realiteten er, at robotter kan være en god medspiller, som for eksempel kan tage det tunge læs, så vi passer bedre på vores medarbejdere.”

”Lige om lidt præsenterer regeringens Digitaliseringspartnerskab deres anbefalinger, som netop skal hjælpe med at indfri de muligheder, som digitaliseringen giver vores samfund. Med robotanalysen har vi nu en inspirationskilde til de virksomheder, der overvejer en digital omstilling. At tilføje robotter til en virksomhed kræver kompetencer og viden, og det er ikke noget, man bare lige gør. Derfor har vi et stort fokus på at støtte virksomhederne i den digitale omstilling. Det gør vi bl.a. gennem SMV:Digital puljer, som netop kan give virksomheder en hjælpende hånd med det digitale arbejde. Det er især vigtigt, når 4 ud af 10 virksomheder, der ikke bruger robotter i dag, ikke er afvisende for, at det kunne være relevant for dem.”

Læs analysen her

For yderligere kontakt:

Tina Buhl Pretzmann, presserådgiver, tibupr@em.dk