Bredt flertal: Bedre hjælp til tvangslukkede butikker i storcentre og andre justeringer af corona-hjælpepakkerne

Publiceret 19-03-2021

I lyset af corona-krisens varighed har regeringen i dag sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at foretage en række justeringer i hjælpepakkerne for at sikre, at flere virksomheder og lønmodtagere kommer bedst muligt igennem corona-krisen.

Selvom mange danske udvalgsvarebutikker igen har slået dørene op, er der er fortsat dele af dansk erhvervsliv, der i nogen tid vil have brug for hjælp, og andre der fortsat er ramt af restriktioner.

Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget besluttet at justere i hjælpepakkerne for at holde hånden under de virksomheder og arbejdspladser, der er hårdt ramte af Covid-19.

Aftalepartierne er blandt andet enige om at hæve loftet i faste omkostninger light-ordningen med 50 pct., så tvangslukkede butikker fremover kan få kompensation for op til 150.000 kr. af de faktisk afholdte, stedbundene faste omkostninger.

I forlængelse heraf vil man forsøge at hæve det samlede loft for faste omkostninger light. Det nuværende loft er på 1,5 mio. kr. pr. virksomhed og søges nu statsstøttegodkendt under EU-Kommissionens Temporary Framework, hvor kompensationsloftet er på ca. 13,3 mio. kr. Ændringerne kommer eksempelvis til at gavne restauranter, caféer og kædebutikker, der har butikker i tvangslukkede storcentre.

Erhvervsminister, Simon Kollerup:

”Butikker, caféer og restauranter i storcentrene er fortsat tvangslukkede, selvom dele af dansk erhvervsliv nu er genåbnet. Vi har derfor i dag besluttet, at der skal være bedre hjælp til netop dem, indtil de kan åbne igen på et tidspunkt. Vi er mange – inklusiv mig selv – der er utålmodige efter at få mere gang i hjulene igen, men vi bliver nødt til at genåbne samfundet gradvist og kontrolleret af hensyn til vores sygehuse og for at undgå at skulle lukke igen. Der er heldigvis lys forude, men vi må holde sammen lidt endnu.”

Torsten Schack Pedersen, Venstre:

”Det er fint, at vi får løst nogle få af de mange udfordringer, der fortsat er i kompensationsordningerne. Det havde naturligvis været bedre, hvis en større del af erhvervslivet kunne lukke op og tjene deres egne penge. Men når regeringen afviser yderligere genåbning er det trods alt bedre, at kompensationsordningerne får en mindre forbedring.”

Theresa Berg Andersen, Socialistisk Folkeparti:

”I SF står vi endnu engang bag en aftale. Vi har løbende justeret hjælpepakkerne for at holde hånden under erhvervet. Jeg er glad for, at der udover disse hjælpepakker også er lagt op til en forhandling på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt for SF. Vi har især kæmpet for, at de mennesker som har mistet deres job under en coronakrise også hjælpes igennem krisen. Og et af de tiltag, vi mener er vigtigt at have fokus på, er efteruddannelse til de som har mistet jobbet og ser det som en mulighed at skifte spor. Med denne aftale får vi det båret med i beskæftigelsesministeriet.”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

Nedlukningen trækker tænder ud og store dele af vores erhvervsliv kæmper en ufattelig hård kamp lige nu. Enhver forbedring af kompensationspakkerne, som vi kan lave, er naturligvis et skridt i den rigtige retning. Det bakker vi gerne op om. Derfor er jeg også glad for, at vi er blevet enige om disse forbedringer, der styrker den hjælpende hånd, som vi har rakt ud til vores erhvervsliv. ”

Victoria Velasquez, Enhedslisten:

”Selvom det er glædeligt at mere kan åbnes op, så vil den gradvise genåbning stadig betyde, at mange selvstændige ikke kan åbne op for fuldt blus. De risikerer at knække midt over. Derfor er det vigtigt, at hjælpepakkerne ikke stopper fra den ene dag til den anden, men kan blive udfaset. Nu vil flere af de selvstændige, såkaldte ”kombinatører”, få adgang til hjælpepakkerne. Det spor følger vi stadig tæt, for der er fortsat mange ting vi bør forbedre, hvis vi skal lykkes med at holde hånden under små selvstændige og atypiske ansatte. Med denne aftale har vi fået en garanti for, at der skal laves tiltag for de langtidsledige. Det er en voksende gruppe, der har brug for hjælp, men som alligevel ofte bliver overset. For os i Enhedslisten er det vigtigt, at de får langt bedre efteruddannelsesmuligheder end det er i dag og at der kommer en særlig indsats for unge ufaglærte, der også alt for ofte bliver glemt.”

Mona Juul, Det Konservative Folkeparti:

”Med denne aftale er det lykkedes at forbedre helt centrale ordninger for butikker i storcentre, luftfartsselskaberne og selvstændiges referenceperiode. Det er vigtigt, vi løbende retter og justerer de aftalte kompensationer. Mange er lavet i hast, og der opstår løbende nye udfordringer. Vi havde gerne set mere gennemgribende ændringer, og arbejder hver dag på bedre kompensation og vilkår for fortsat ramte. Vi er ikke færdige!”

Derudover omfatter aftalen følgende tiltag:

  • Foder til dyrehold uden for landbruget kan fra og med den 9. december 2020 kompenseres som en fast omkostning. Det er eksempelvis udgifter til hestehold, hundeopdrætnings- og avlsdyrsbranchen uden for landbruget, herunder til rideskoler, hundekenneler, dyr hos dyrehandlere, dyrlæger samt cirkusser. Dyrehold i landbruget hører fortsat under den fælles landbrugspolitik og statsstøttereglerne herom.
  • Støtteordningen for luftfartsselskabers driftslicens (AOC-støtteordningen) genindføres med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021. Luftfartsbranchen er særligt hårdt ramt af corona-krisen, og derfor genindføres AOC-støtteordningen fra efteråret 2020 med en samlet økonomisk ramme på 30 mio. kr.
  • Reglerne vedrørende indkomstloftet i kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører justeres. Ændringen betyder, at selvstændige mv., som har haft en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020, men som er hårdt ramt af den nuværende nedlukning i 2021, får adgang til kompensation for tabt omsætning eller indkomst fra og med den 9. december 2020.
  • Kompensationsordningen for kombinatører justeres, så flere kan gøre brug af ordningen. Justeringen betyder blandt andet, at kombinatører kan få kompensation for tabt overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Justeringen gælder fra og med den 9. december 2020.
  • Kompensationsperioden for faste omkostninger og selvstændige mv. forlænges med syv dage ud over restriktionsperioden, såfremt restriktionerne rulles tilbage med mindre end syv dages varsel. Virksomhederne sikres dermed en ”omstillingsperiode” på minimum syv dage, hvor man har mulighed for at modtage kompensation, selvom restriktionerne måtte være ophævet.

Læs aftaleteksten her.

Der tages forbehold for, at enkelte initiativer skal godkendes af EU-Kommissionen. 

Få mere information

Find hjælp til hvordan din virksomhed skal håndtere coronaregler, og hvordan du kan søge hjælp på

www.virksomhedsguiden.dk eller ring til Erhvervsstyrelsens corona-hotline på 72 20 00 34.

Hvis du er journalist og har brug for yderligere information, så kontakt Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.