Ny aftale skal genstarte dansk eksport efter corona

Publiceret 08-10-2020

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om 27 nye initiativer i en pakke til genstart af eksporten for knap en halv milliard kroner. Initiativerne skal hjælpe danske eksporterhverv gennem corona-krisen og følger op på anbefalingerne fra de otte genstartsteams.

Mange danske eksporterhverv er hårdt ramt af corona-krisen. Og flere oplever, at ordrerne fra udlandet ikke tikker ind i samme grad som tidligere.

Derfor har regeringen netop indgået en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om genstart af dansk eksport med initiativer for 485 millioner kroner.

Det sker på baggrund af anbefalingerne fra Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams, som afleverede deres anbefalinger til genstart af dansk eksport til regeringen i midten af september.

Aftalen lægger op til at styrke dansk eksport inden for fire områder:

  1. Adgangen til erhvervsrejser lettes gennem fem initiativer, der bl.a. omfatter styrket kommunikation om rejserestriktioner og løsning af mobilitetsbarrierer gennem et erhvervsrejsehold.
  2. Den internationale markedsføring øges og eksportfremmeindsatsen styrkes gennem ti initiativer.
  3. E-handlen, digital omstilling og nye serviceløsninger styrkes gennem fire initiativer.
  4. Grøn genstart, investeringer og risikovillig kapital understøttes gennem otte initiativer.

”I Danmark er vores virksomheder ekstremt dygtige til at eksportere både produkter og services men også grønne idéer, og det skal vi sørge for at værne om, selvom corona-krisen kradser over hele verden. Der har været utrolig mange gode anbefalinger at tage fat på fra erhvervslivet, og det har ikke været nemt at prioritere. Men jeg synes, at vi med den her pakke lægger grundstenene for, at vi også på den anden side af corona-krisen har stærke eksporterhverv, der beskæftiger tusindevis af danskere, her i landet,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Godt tre fjerdedele af genstartsteamenes anbefalinger på kort sigt er blevet inddraget i den endelige pakke.

”Eksporten skal op, erhvervsrejsende skal nemmere kunne rejse ud og virksomhedernes behov skal tænkes helt ind i Udenrigsministeriets daglige arbejde. Sådan holder vi hånden under de godt 800.000 danske eksportarbejdspladser her i den globale corona-krise. Det er sagen i en nøddeskal. Dagens aftale er et vigtigt skridt på vejen, og giver dansk eksport et hårdt tiltrængt ekstra rygstød i en svær tid. En aftale der sætter eksportvirksomhedernes og eksportarbejdspladsernes behov i centrum,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Torsten Schack Peder og Anni Matthiesen, Venstre:
”Vi er i Venstre tilfredse med, at der er bred opbakning til Venstres forslag om genstartsteams for dansk eksport. 800.000 danske arbejdspladser udspringer af eksporten. Samtidig glæder det os, at vi har været med til at sikre midler til blandt andet at styrke markedsføringen af Danmark som destination både i Danmark og på nærmarkederne, herunder Tyskland, Norge og Sverige samt at der gives en særlig håndsrækning til hovedstadens turisme. Aftalen i dag er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for yderligere initiativer for at sikre både eksporten og turismen i denne COVID19-krise. ”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:
”Corona har ramt virksomheder herhjemme, men det har også ramt mange af dem, der handler med udlandet. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen i dag kan komme med hjælp til de eksporterende erhverv. Jeg er især glad for, at vi hjælper mange af de mindre virksomheder til at blive mere digitale. Og så at det er lykkedes at få aftalen i en mere grøn retning.”

Lisbeth Bech-Nielsen, SF:
”Det har været vigtigt for os i SF at opfylde nogle af de ønsker, som eksporterhvervet har præsenteret for os, og samtidig sikre at vi bruger pengene grønnest muligt. Vi kom ikke så langt som vi havde ønsket os, men et stykke ad vejen.”

Victoria Velásquez, Enhedslisten:
“Denne delaftale om eksporten er en udmøntning af den samlede hjælpepakke vi aftalte i sommer, hvor det også blev besluttet at udbetale de indefrosne feriepenge med mere. I Enhedslisten har vi arbejdet for at sikre, at genstarten af eksporten skulle blive så grøn som vi kunne få flertal for og at bl.a. FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv bliver fulgt. Medarbejderne i de hårde brancher får også en ekstra håndsrækning til uddannelse, hvilket er afgørende, hvis vi skal have alle med og ikke efterlade nogen på perronen.”

Mona Juul og Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti:
”Blot 100 virksomheder står for ca. 50% af eksporten, og turisme er sammen med søfart, life science og fødevarer nogle af de største brancher, der henter penge til fælleskassen. Som skaber arbejdspladser og bager samfundskagen større. Alt hvad vi kan gøre politisk for at støtte op særligt i denne krisetid, vil Det Konservative Folkeparti altid kæmpe for. Ligesom vi her har kæmpet særligt for kapital, yderligere digitalisering og styrkelse af Danmark som turistdestination.”

Josephine Fock, Alternativet:
”I Alternativet er vi særligt tilfredse med det fokus aftalen har på den grønne genstart, investeringer og mere risikovillig kapital, herunder den særlige ramme, det bliver afsat til matchfinansieringsordningen i Vækstfonden målrettet grønne virksomheder.”

Orla Hav, Socialdemokratiet:
“Danmark skal i gang igen ovenpå coronaen. Dagens aftale mellem ansvarlige partier er udtryk for stor vilje til at omsætte et godt samarbejde med erhvervslivet til konkrete skridt til at genskabe beskæftigelse og fremgang for Danmark.”

Du kan læse aftaleteksten her.

Du kan læse faktaark om de grønne initiativer i eksportpakken her.

Du kan læse faktaark om initiativer rettet mod hovedstadsområdet her.

Pressehenvendelser bedes rettes til:

Erhvervsministeriet pressetelefon 91 33 70 07

Udenrigsministeriets pressevagt på pressevagten@um.dk