Myndighederne sætter ekstra kontrol og vejledning ind på Black Friday

Publiceret 27-11-2020

I forbindelse med Black Friday gennemfører Sikkerhedsstyrelsen en målrettet kontrol i landets butikker for at vejlede om corona-restriktioner. Det skal sikre en forsvarlig gennemførelse af den store handelsdag, lyder det fra erhvervsministeren.

Normalt er Black Friday en dag, hvor mange mennesker samles i butikkerne for at stå i kø til gode tilbud. Men på grund af corona er dagen noget anderledes i år.

Regeringen har sammen med erhvervsorganisationerne tidligere på måneden været ude med en række opfordringer både til virksomheder og danskere for at sikre en forsvarlig afvikling af den store handelsdag.

Og i dag på Black Friday sættes der også ekstra ind. Sikkerhedsstyrelsen er netop begyndt en særlig indsats med vejledende corona-kontroller over for butikker og spisesteder, og fredag-lørdag målrettes kontrollen mod detailhandlen for at vejlede om f.eks. antal kunder i butikken og god hygiejne.

”Mange af os er i dag på jagt efter en nedsat kaffemaskine, vaskemaskine eller en julegave. Det kan vi heldigvis, selvom corona-smitten breder sig i vores samfund og i verden. Mange lande lukker ned omkring os, og det er alvorligt. Derfor skal vi alle huske at passe på hinanden, når vi er på tilbudsjagt. Det gælder også butikkerne, hvor jeg ved, at mange har taget de opfordringer, vi i regeringen har lavet, til sig. Det vil jeg gerne sige tak for. Nu gælder det om, at vi alle holder ved. Derfor er jeg også glad for, at Sikkerhedsstyrelsen har sat ekstra ind i dag for at vejlede butikkerne. Så corona-smitten ikke breder sig yderligere. Og så vi fortsat kan holde så meget af dansk erhvervsliv åbent som muligt,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Godt styr på hygiejne

Siden mandag har Sikkerhedsstyrelsen udført 750 tilsyn. Og her viser en foreløbig konklusion på tilsynene, at mellem 95 og 99 pct. af virksomhederne efterlever retningslinjerne om håndsprit, afstand, indretning og andre hygiejneregler.

”Vi har indtryk af, at langt de fleste efter bedste evner forsøger at overholde de regler, myndighederne har besluttet. Selvom der måske ikke er 100 pct. styr på tingene alle steder, har butikkerne generelt taget godt imod de råd og den vejledning, de har fået,” siger kontorchef Søren Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen udfører ligesom Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet særlige corona-tilsyn i detailbutikker, cafeer, restauranter mv. fra 23. november og frem til udgangen af februar 2021.

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer og vejleder om følgende krav:

  • Antal kunder i butikken: Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
  • Afstand: Lokalerne skal indrettes på en måde, så smittefare minimeres, og så det er muligt for kunder, besøgende eller deltagere at holde afstand til hinanden.
  • Informationsmateriale: Der skal i eller ved lokalerne være informationsmateriale om, at personer med symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  • God hygiejne: Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne.
  • Håndsprit: Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
  • Handsker: Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
  • Opsynspersonale i store butikker: Udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v. på over 2000 m2 skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er synligt personale, som kan sørge for, at retningslinjerne overholdes, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives.

Læs regeringens opfodringer i forbindelse med Black Friday her.

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsens ekstra kontroller her.

 

For yderligere spørgsmål fra pressen kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07

Sikkerhedsstyrelsens pressetelefon: 22 38 44 51