Henstand på ø-støttelån skal afhjælpe likviditetsudfordringer

Publiceret 23-05-2020

For at imødekomme et stadigt stigende behov for likviditet som følge af corona-krisen tilbyder regeringen nu henstand på terminsydelserne på ø-støttelån i 2020 til projekter på de 27 småøer.

Det sker for at sikre, at der ikke trækkes penge ud af virksomhederne, som de ikke har haft mulighed for at tjene i foråret.

Henstand på ø-støttelånene vil på den måde sikre bedre overlevelsesmuligheder for de små virksomheder på de danske småøer i den aktuelle situation.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Rundt omkring i Danmark mærker man på forskellige måder konsekvenserne af den nedlukning af landet, som er lavet for at minimimere spredningen af corona-virus. Turisterhvervet er særligt hårdt ramt og sammen med det også mange af virksomhederne på øerne, som jo er afhængige af en god sæson, som allerede skulle være startet til påske.”

Projektholdere på de 27 småøer, der har lån fra Landdistriktspuljen, skal den 1. juni betale næste termin. Med muligheden for henstand kan små virksomheder på småøerne nu udskyde de to terminer i 2020.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Alt hænger sammen på en lille ø, og derfor rammer det for eksempel også øernes butikker og håndværkere, når turisterne udebliver. Her forsøger vi os nu med en meget målrettet hjælp til småøerne ved at give henstand på ø-støttelånene. Det hjælper virksomhederne nu og her, og på sigt styrker det deres mulighed for at tilbagebetale lånet til staten.”

Ø-støttelån er 10-årige rentefrie lån givet til virksomheder og enkeltpersoner på de 27 småøer, som har igangsat projekter under Landdistriktspuljen. Lånene er afdragsfrie i de første tre år.

Der er på nuværende tidspunkt 54 låntagere fordelt på småøerne. Summen af afdrag er i 2020 på lige over 1 mio. kr. fordelt ligeligt på to terminer i juni og december.

Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther:

”For at kunne afdrage på ø-støttelånene er ø-virksomhederne afhængige af en god sæson, som skulle være startet til påske. Nedlukningen af Danmark betyder, at særligt turismeerhvervet har mistet indtjeningen i hele forårssæsonen. Derfor er vi i Sammenslutningen rigtig glade for denne håndsrækning til øernes erhvervsliv.”

De udskudte afdrag vil blive indkrævet i året efter det oprindelige 10-årige låns udløb. Teknisk set er der derfor tale om en forlængelse af lånets løbetid.

FAKTA:

Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne - også kendt som ø-støtte.

Det overordnede formål med puljens støtte til projekter på småøerne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Projekterne kan opnå støtte i form af tilskud eller lån og skal iværksættes på en eller flere af de 27 småøer.

Ø-støtten tilbydes årligt over to ansøgningsrunder. Senest var der ansøgningsfrist den 3. april. Den anden ansøgningsrunde i 2020 vil blive udmeldt i løbet af sommeren og vil have ansøgningsfrist til efteråret.

For yderligere oplysninger:

  • For spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup kan du kontakte presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91337097 / divipe@em.dk.

  • For spørgsmål om Landdistriktspuljen kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 41717897 (alle hverdage kl. 10-12) eller på landdistriktspulje@erst.dk.