Nyt partnerskab kickstarter arbejdet for levende bymidter

Publiceret 24-08-2020

Levende og attraktive bymidter er naturlige samlingspunkter for både erhvervsdrivende og borgere, og det skal de blive ved med at være, hvis det står til erhvervsminister Simon Kollerup.

Bymidterne er afgørende for at fastholde et attraktivt byliv. Men bymidterne er under pres blandt andet fordi den stigende e-handel presser de fysiske butikker. Det betyder tomme lokaler og færre mennesker i bymidtens gader, som på den måde også påvirker bymidtens andre funktioner negativt.

Derfor trækker et nyt partnerskab på tværs af brancher og kommuner nu i arbejdstøjet for at samle erfaringer og komme med anbefalinger til indsatser, der kan fastholde og skabe mere liv i bymidterne.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi arbejder hver dag som regering for at skabe et sammenhængende Danmark, hvor man kan bo, arbejde og skabe sig et godt liv, uanset hvilket postnummer man bor i. Jeg er derfor også svært glad for interessen for vores partnerskab, der skal skabe et mere aktivt byliv, og for, at både kommuner, brancheorganisationer og interesseorganisationer har takket ja til at deltage."

Partnerskabet er sammensat af kommuner og organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling og skal arbejde med de udfordringer, som bymidterne oplever som følge af stigende e-handel, ændrede indkøbsvaner og et faldende udbud af butikker og følgerne af corona-krisen.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Nu skal vi gang med at finde de gode løsninger og værktøjer, der kan hjælpe med at løse de problemer, vi ser med mennesketomme bymidter og butiksdød. Det har corona-krisen om muligt kun skabt et endnu større behov for, og det er vigtigt, at vi kigger bredt på de her problemstillinger. Bymidterne spiller en meget vigtig rolle som det sted, vi mødes i de fleste af landets mindre og mellemstore byer. En velfungerende og attraktiv bymidte er derfor ikke kun godt for det lokale erhvervsliv, men i lige så høj grad godt for kommunens indbyggere.”

Partnerskabet for levende bymidter består af:

- Kommunernes Landsforening
- Realdania
- Frederikshavn Kommune
- Syddjurs Kommune
- Varde Kommune
- Assens Kommune
- Guldborgsund Kommune
- De Samvirkende Købmænd
- Netværket CityChefer.dk
- Ejendom Danmark
- Dansk Erhverv
- Lokale og Anlægsfonden
- Landdistrikternes Fællesråd
- Kulturministeriet
- Erhvervsministeriet (Erhvervsstyrelsen fmd)

Partnerskabet er et af initiativerne i regeringens Vækstplan for handel og logistik og skal i første omgang munde ud i konkrete forslag til løsninger, og derudover komme med anbefalinger til statslige indsatser primo 2021.

De konkret forslag til løsninger skal herefter afprøves. Medio 2021 begynder anden fase, hvor der på baggrund af en ansøgningsrunde udvælges 3-5 testbyer, som i partnerskab med handelsstandsforeninger og andre lokale aktører skal udarbejde udviklingsstrategier med afsæt i partnerskabets værktøjskasse. Erfaringen med udviklingsstrategierne skal bidrager til at kvalificere og opdatere værktøjskassen og anbefalingerne til statslige indsatser.

Partnerskabet arbejder indtil videre frem til medio 2022.

Se faktaark om Partnerskab om levende bymidter her

Presserådgiver i Erhvervsministeriet, Camilla Weigel, tlf. 91337097, email cachwe@em.dk