Ny vækstplan skal give grøn vind i sejlene i logistik- og handelserhvervene

Publiceret 09-01-2020

Med vækstplanen vil regeringen skabe bedre vilkår for vækst i handels- og logistikerhvervene i hele Danmark. Blandt initiativerne er en kunstig intelligens, der skal screene internettet for farlige produkter til gavn for danske forbrugere og virksomheder. Derudover indeholder vækstplanen også en række grønne og bæredygtige initiativer.

Der er en række initiativer på hylderne i den vækstplan, der skal hjælpe den danske detail- og e-handel. Vejen til vækst skal også være nemmere for de mange virksomheder, som hver dag transporterer gods og varer rundt til danske butikker og danske hjem. Initiativerne gælder blandt andet madspild, levende bymidter, bæredygtig emballage, trafikdata og kunstig intelligens.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vækstplan for handel og logistik er en grøn saltvandsindsprøjtning til vores handels- og transportvirksomheder i hele Danmark. Det er erhverv, som er vigtige for at sikre aktivitet og vækst både i by og på land. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper dem med vokse, samtidig med at vi har fokus på, at det bliver på en grøn måde. Det understøtter vækstplanen, og det er jeg rigtig glad for.”

Handels- og logistikerhvervet er afgørende for dansk økonomi, som er under stor forandring i disse år. Danske handelsvirksomheder presses i disse år af den stigende globale e-handel og online platforme. Med vækstplanen skal erhvervene være bedre rustet til den omstilling, så handelserhvervet i endnu højere grad får salg online med et e-handelstjek, med et partnerskab og en værktøjskasse til kommunerne, så de kan håndtere hvad e-handlen betyder for bymidterne.

Det er vigtigt for regeringen, at vækst går hånd i hånd med grøn omstilling. Derfor vil regeringen bl.a. kortlægge emballageflows som følge af stingende e-handel, se på hvad e-handlen får af betydning for distributionsmønstre og trængslen samt frikøbe vejdata med grøn og kommerciel værdi.

Derudover tager regeringen med vækstplanen et vigtigt skridt i forhold til at gøre det trygt for forbrugere at handle online, som forhåbentlig kan komme alle de danske virksomheder til gavn, som bruger ressourcer på at leve op til de danske regler og krav for forbrugerbeskyttelse. Konkret vil regeringen investere i en kunstig intelligens, der kan screene internettet for salg af farlige produkter, der bliver solgt og markedsført til danske forbrugere. Dertil kommer, at regeringen vil skærpe sanktionerne overfor dem, der ikke overholder reglerne.

Regeringen lancerer med vækstplanen i alt 21 initiativer. Vækstplanen følger op på de anbefalinger, som vækstteamet for handel og logistik præsenterede sidste år.

 

Vækstplanen for handel og logistik

Faktaark med vækstplanens initiativer

 

Kontaktperson:
Presserådgiver Jesper Ingemann, jesing@em.dk, Tel.: 91 39 94 14