Bred aftale på betalingsmarkedet sikrer mod for høje gebyrer

Publiceret 19-09-2019

En bred politisk aftale giver konkurrencemyndighederne bedre indgrebsmuligheder over for urimelige priser og avancer på bl.a. Betalingsservice til gavn for både forbrugere, foreninger og store dele af erhvervslivet.

Ingen danske forbrugere eller virksomheder skal opleve urimelige forhold, når de skal betale for varer eller tjenester. Det er vigtigt for regeringen.

En række ngo’er, erhvervslivet og Forbrugerrådet har imidlertid rejst kritik af gebyrerne på Betalingsservice, som fra flere sider er blevet fremhævet som urimeligt høje.

Erhvervsministeren er derfor gået ind i sagen og har afholdt møder med flere parter for at opnå en bredere forståelse af problemstillingen. Konklusionen er, at der er behov for politisk handling for at sikre alle danskere mod gebyrer, der er urimeligt høje.

Det er nu lykkedes at sikre en bred aftale på området. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. 

Skal sikre alle brugere af Betalingsservice og andre aktører på markedet

Aftalen betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får styrket indgrebsmulighederne over for direkte debiteringsløsninger, som bl.a. omfatter Betalingsservice, og dermed vil kunne påbyde, at priserne skal sættes ned, hvis styrelsen kan dokumentere, at der er tale om urimelige priser. 

Dermed vil både almindelige forbrugere, foreninger og store dele af erhvervslivet få glæde af løsningen. 

Denne løsning medfører, at der i højere omfang bliver mulighed for at se på hele værdikæden i forhold til de enkelte produkter, herunder i forhold til Betalingsservice, hvor en del af gebyret går til bankerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Efter at have hørt de forskellige parter står det nu klart for mig, at der er behov for politisk handling, som tilgodeser alle brugere af Betalingsservice. Det er også tydeligt for mig, at der er behov for at handle så hurtigt som muligt på området.

Rigtig mange danskere og danske virksomheder benytter betalingstjenester til at betale deres regninger. Af hensyn til dem er det vigtigt, at udbyderne ikke kan udnytte en stærk markedsposition til at opkræve urimelige gebyrer.

Som bekendt har det været diskuteret længe, om betalingsmarkedet er indrettet på en måde, der er til ulempe for forbrugerne.

Jeg er derfor rigtig glad for opbakningen fra alle de partier, der er med i aftalen, og jeg vil nu fremsætte et lovforslag for Folketinget, der giver konkurrencemyndigheden langt flere muskler i denne type sager. Disse muskler skal sikre, at ingen betaler for høje gebyrer, når de anvender Betalingsservice.”

Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Aftale om styrkelse af indgrebsmulighederne over for gebyrer mv. på betalingsløsninger 

Notat fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der beskriver den nuværende konkurrencesituation på markedet findes her.

Kontaktperson:

Ulrik Scheibye, 91 33 70 17