Nye sektorstrategier skal sikre finanssektoren og søfarten mod cybertrusler

Publiceret 07-01-2019

Erhvervsministeriet lancerer i dag to sektorstrategier, som indeholder en række initiativer, der skal styrke IT-sikkerheden og forebygge cybertrusler i finanssektoren og søfartssektoren.

Tilbage i maj måned 2018 præsenterede regeringen den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Som led i den nationale strategi, er der nu udarbejdet en strategi for finans- og søfartssektoren, som indeholder konkrete initiativer, der kan styrke IT-sikkerheden. Finans og søfart er blandt de sektorer, som har allerstørst betydning for det danske samfund.   

Samfundsbærende institutioner og systemer som fx banker og skibsfart, der alle har en uundværlig betydning i danskernes og virksomhedernes hverdag, hører nemlig blandt de sektorer, som oftest udsættes for cyberangreb.

Derfor lancerer Erhvervsministeriet nu to sektorstrategier for henholdsvis finanssektoren og søfartssektoren. Sektorstrategierne er udarbejdet af Søfartsstyrelsen og Finanstilsynet, der har identificeret, hvilke trusler der gør sig gældende i de to sektorer.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Cyberterrorismen og truslen fra it-kriminelle har aldrig været større. Hackere kan med få klik lamme centrale myndigheder og virksomheder i en sådan grad, at store dele af befolkningen bliver påvirket af det. Finanssektoren og søfartssektoren udgør omdrejningspunktet i mange danske virksomheders hverdag, og jeg er derfor glad for, at vi i dag kan præsentere to sektorstrategier, som er et vigtigt skridt på vejen imod at sikre vores virksomheder imod de trusler, som lurer i cyberspace."

I sektorstrategierne søsættes der flere konkrete initiativer, som har til formål at styrke IT-sikkerheden i hhv. søfartssektoren og finanssektoren. Dette gælder både et styrket beredskab i tilfælde af krisesituationer, en øget indsats for at vidensdele imellem myndigheder og centrale aktører, samt at skabe en øget bevågenhed omkring cybertrusler blandt både offentlige og private aktører i sektorerne. 

Se Strategi for Søfartssektorens Cyber- og Informationssikkerhed her

Se Strategi for den Finansielle Sektors Cyber- og Informationssikkerhed her 

Se hele den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed her 

  

Fakta - de to sektorstrategier indeholder følgende initiativer:

Strategi for søfartssektoren

 1. Etablering af Søfartens cyber- og informationssikkerhedsenhed
 2. EU- og International lovgivning
 3. Udvekslingspunkt mellem søfartssektorens aktører og CFCS
 4. Indstationering af søfartsmedarbejder hos CFCS
 5. Øget awareness niveau gennem samarbejde og vidensdeling i søfartssektoren
 6. Konkrete målsætninger og brugervenlige anbefalinger til søfartssektorens aktører
 7. It-sikkerhedskultur og Awareness
 8. Fokusering på standardiserede processer i relation til cyber- og Informationssikkerhedsledelse
 9. Sikre et vedvarende og robust cyber- og informationssikkerhedsberedskab i søfartssektoren
 10. Fælles beredskabs- og varslingsplan til håndtering af It-sikkerhedshændelser
 11. Planlægning og gennemførelse af fælles cyber-og informationssikkerhedsøvelser

Strategi for finanssektoren

 1. Etablering af decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed
 2. Sektorberedskab
 3. Afdækning af sårbarheder og risici i sektoren
 4. Lovgivning skal modsvare trusselsniveauet
 5. Styrket vidensgrundlag
 6. Ansatte og kunder rustes til forsvar mod IT-sikkerhedstrusler
 7. Samarbejde på tværs af sektorer styrkes
 8. Evaluering af strategien.

 

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07