Regeringen styrker udviklingen af hovedstadsområdet

Publiceret 18-05-2018

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventes befolkningen i hovedstadsområdet at stige med 200.000 frem mod 2030. Det skaber en række udfordringer i forhold til at imødekomme behovet for nye boliger, trafikbelastning af infrastrukturen og bevare hovedstadsområdet som attraktivt og grønt.

Derfor nedsætter regeringen nu et ministerudvalg med seks ministre, der skal udarbejde et udspil, der skal styrke udviklingen af hovedstadsområdet frem mod 2030.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”København og resten af hovedstadsområdet er noget, vi kan være stolte af. Her har vi både kloge hoveder, driftige virksomheder og grønne omgivelser. Men det er ikke kommet af sig selv, og vi skal følge med udviklingen, så hovedstaden også i fremtiden er attraktiv Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at samarbejde med mine ministerkollegaer om arbejdet med Hovedstaden 2030.” 

Det færdige udspil forventes at kunne blive præsenteret senest primo 2019 og koncentrerer sig om fire fokusområder: 

Et centralt element i arbejdet vil derfor være revisionen af Fingerplanen, hvor der er kommet op mod 150 konkrete ændringsforslag fra de 34 hovedstadskommuner, som bliver inddraget i arbejdet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er vigtigt for dansk økonomi, at vi har et stærkt hovedstadsområde, der kan klare sig i konkurrencen med andre nordeuropæiske storbyer og har plads til udvikling af nye områder til bolig, erhverv og vores grønne åndehuller.”

Arbejdet med udviklingen af hovedstadsområdet 2030 ligger i forlængelse af regeringens øvrige arbejde med at skabe Vækst og udvikling i hele Danmark.

Læs kommissoriet her og læs bilag A til kommissoriet her

Læs Monitor Deloittes analyse af de fremtidige vækstbetingelser og -potentialer i Greater Copenhagen

Kontakt: 

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Ditte Vibe Petersen, divipe@em.dk, tlf.: 91 33 70 97.