Blockchain-teknologi skal forny og lette skibsregistrering

Publiceret 11-05-2018

Digitalisering skal overflødiggøre de halve jordomrejser, som i dag er en del af mange skibshandler. Med brug af blockchain-teknologi til skibsregistrering vil Erhvervsministeriet sigte efter store byrdelettelser for Det Blå Danmark.

Det blev sagt igen og igen af erhvervsfolk, politikere og maritime myndighedspersoner fra mange lande på sidste uges Danish Maritime Days. Digitalisering af den maritime sektor vil ændre verden.

Det gælder ikke mindst skibshandel og -registrering, som ofte sker på tværs af flere landegrænser og tidszoner, hvilket kan gøre aktiviteterne komplicerede og langsommelige. Man kan eksempelvis være nødsaget til at rejse halvvejs rundt om jorden for at underskrive slutseddel i forbindelse med en skibshandel. Med Blockchain-løsninger kan den rejse gøres overflødig, og det vil spare rederier både tid og penge.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Blockchain har et enormt potentiale til effektivisering i den maritime sektor. Det er vigtigt, at hele Det Blå Danmark formår at gribe og udvikle nye teknologier, så vi kan bevare vores maritime styrkeposition og gøre Danmark endnu mere attraktiv som flagstat.”

Søfartsstyrelsen har grebet bolden og sætter gang i et ambitiøst digitaliseringsprojekt, der skal digitalisere skibshandel og skibsregistrering ved hjælp af Blockchain-teknologi. Projektet er en del af regeringens Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst.

Et væsentligt formål med projektet er at gøre skibshandel lettere og mindre byrdefuld end i dag, hvor sagsgange er papirbaserede. Projektet vil samtidig gøre det danske internationale skibsregister til det første digitale skibsregister i verden. Projektet er desuden et af de første Blockchain-projekter i den offentlige sektor i Danmark.

Det digitale register forventes at stå klar i 2020.

Filosofien bag Blockchain er sikkerhed gennem åbenhed.

Alle, der er en del af ”kæden”, vil hele tiden have det fulde overblik over sagsgangene, og ingen vil kunne ændre eller forfalske dokumenter, uden at alle i ”kæden” vil blive gjort opmærksom på det. Dokumenter som fx pantebreve kan derfor håndteres sikkert, uanset om man befinder sig i fx København eller i Singapore.

Kontaktperson: Presserådgiver Jesper Christiansen, Erhvervsministeriet, jec@em.dk, tlf. 91 33 70 17.