Udviklingsplan udpeger 18 feriesteder på den danske Vestkyst

Publiceret 08-06-2018

Partnerskab for Vestkystturisme har i dag 8. juni offentliggjort en ny udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en drivkraft for turismevæksten i Danmark. Én af planens centrale elementer er udpegningen af 18 udvalgte feriesteder, hvor turismeudviklingen fremover skal koncentreres.

Udviklingsplan for turismen på Vestkysten er et initiativ i Regeringens Nationale Strategi for Dansk Turisme, der har som mål at tiltrække en tredjedel flere turister til Danmark og øge den samlede turismemæssige omsætning i Danmark til 140 mia. kr. frem til 2025.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er lykkedes at skabe en ambitiøs udviklingsplan for Vestkysten, der viser vejen for udviklingen frem mod 2025. Vestkysten er en drivkraft for kystturismen i Danmark, og en styrkelse af vores turismeprodukt på Vestkysten er central, hvis vi skal nå de ambitiøse vækstmål for dansk turisme.”

Naturen som hovedattraktion

Udviklingsplanen for turismen på Vestkysten indeholder i alt 19 initiativer inden for følgende 5 indsatsområder:

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med udviklingplanen udpeges 18 stærke feriesteder, hvor udviklingspotentialet er størst. Her skal man koncentrere udviklingen og bl.a. løfte bykvaliteten, udvikle overnatningskapaciteten og skabe nye oplevelser, der gør byerne attraktive for turisterne året rundt. Samtidig vil man i andre områder styrke og tilgængeliggøre naturen, så vi fortsat kan tilbyde turisterne gode naturoplevelser ved Vestkysten. Jeg synes, at udviklingsplanen på den måde rummer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.”

De 18 udpegede feriesteder er: Skagen, Hirtshals/Tversted, Lønstrup, Løkken, Blokhus, Slettestrand/Thorupstrand, Klitmøller/Vorupør, Thyborøn, Thorsminde, Søndervig, Hvide Sande, Bork Havn/Nymindegab, Henne, Vejers, Blåvand, Fanø, Rømø, Højer.

Førende kystferiedestination i Europa i 2025

Den fælles vision med udviklingsplanen er, at den danske vestkyst allerede i 2025 er blandt de førende kystferiedestinationer i Europa. Målet er, at turismen på Vestkysten skal nå op på 23 millioner overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. ligesom omsætningen skal øges med årligt 4 procent og nå op på 22. mia. kroner i 2025.

Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme vil årligt gøre status for de tiltag, der er iværksat som en konsekvens af planen og vurdere udviklingen på Vestkysten i lyset af pejlemærkerne. Hvert fjerde år vil der blive gennemført en revidering af planen.

Læs hele Udviklingsplanen for turismen på Vestkysten her

Læs om Udviklingsplanen kort fortalt her 

Kontakt:

Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91337097 / divipe@em.dk