Nominer din lokale ildsjæl til Landdistriktsprisen 2018

Publiceret 04-07-2018

Nu har du mulighed for at indstille enten din lokale ildsjæl, foreninger, virksomheder eller din kommune til Landdistriktsprisen 2018. Prisen bliver uddelt af erhvervsminister Rasmus Jarlov for at hylde dem, der lokalt lægger store kræfter i at skabe en positiv udvikling, attraktive lokalsamfund og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Det sker på den årlige Landdistriktskonference den 17. september på Hotel Faaborg Fjord, hvor der sættes fokus på vækst og udvikling i landdistrikterne. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Med Landdistriktsprisen hædrer vi hvert år de lokale kræfter, der lægger hjerteblod og en ekstraordinær indsats i udviklingen af de danske landdistrikter. Det er dem, der i det daglige er med til at gøre vores landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo, arbejde og leve. Og det er derfor også dem, der fortjener vores uforbeholdne hyldest.”

Frist for nominering  17. august kl. 12

Alle har mulighed for at indstille andre enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte lokalsamfundet. 
 
Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen vil finde frem til vinderen af Landdistriktsprisen 2018. Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen består af: 

  • Formand Grethe Saabye, medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune og næstformand i Landdistrikternes Fællesråd
  • Finn Jorsal, formand for foreningen Friends of Cold Hawaii
  • Jan Bendix, rådgiver i Jan Bendix a/s, BusinessPark Struer 
  • Marie Louise Friderichsen, turistchef for Turistrådet Lolland 

Ønsker du at indstille en kandidat, kan du sende dit bud til jannag@erst.dk. Buddet skal, ud over dine kontaktoplysninger, indeholde en begrundelse for indstillingen. 
 
Kriterier for valg af vinder

Vinderen af Landdistriktsprisen skal leve op til følgende kriterier:

  • Medvirker til vækst/job/omsætning i lokalsamfundet
  • Involverer samarbejde/partnerskab/netværk
  • Har skabt effekt for lokalsamfundet
  • Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund

I 2017 gik Landdistriktsprisen til projektet frivilligflokken omkring Bov-bjerg Fyr i Lemvig Kommune.

Kontaktperson

Ditte Vibe Petersen, presserådgiver i Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / divipe@em.dk.

Læs mere

Invitation til Landdistriktskonference 2018.