Erhvervsliv roser erhvervs- og iværksætterinitiativer

Publiceret 13-11-2017

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er søndag blevet enige om en række initiativer, som skal styrke dansk erhvervsliv og iværksætteri. Erhvervslivet har taget godt imod initiativerne.

I aftalen er blandt andet en lavere afgift på elvarme og en aktiesparekonto, som starter på 50.000 kroner fra 2019. Desuden fjernes afgifter på nødder, og planlagte stigninger på slik og vin droppes.

Her er, hvad erhvervslivet mener om den nye erhvervspakke:

Dansk Erhverv roser blandt andet, at aftalen tager et opgør med afgifter på grænsehandelsvarer:

- Vi har årevis været vidner til, at danskere i tusindvis kører til Tyskland for at købe for millioner kroner af varer i de tyske grænsehandelsbutikker. Årsagen er de absurde afgifter, siger administrerende direktør Jens Klarskov fra Dansk Erhverv.

- Afgifterne har i årevis skabt en enorm skævvridning i danske virksomheders mulighed for at konkurrere på fair vilkår. Det bliver bedre nu.

Dansk Energi kalder aftalen for en god start, der kan gøre danskernes varme grønnere.

- Men med aftalen mangler vi sikkerhed for finansiering på den lange bane. Det nødvendigt med en varig nedsættelse for at kunne sende oliefyr og gas på pension og erstatte med varmepumper, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

- Vi har Europas højeste skattetryk på el generelt set. At lempe danskernes skat på el vil være en skattelettelse, der gavner alle danskere og væksten.

Finans Danmark glæder sig over den nye aktiesparekonto:

- I sidste ende kommer det også virksomhederne til gode, som får glæde af flere investeringer til at skabe vækst og beskæftigelse, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Danske Rederier er blandt andet tilfreds med, at registreringsafgiften på skibe, der sælges videre, fjernes:

- Den har gjort det for dyrt for mange rederier at sætte deres skibe på dansk flag.

- Det sender et stærkt vækstsignal fra Danmark, som helt sikkert vil blive hørt i den globale, maritime industri, og stille os stærkt i kampen for at tiltrække aktivitet til Danmark, siger Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier.

Dansk Industri mener, at aktiesparekontoen er god for især små virksomheder:

- Vi deler klart partiernes ambition om at styrke en dansk aktiekultur, hvor vi investerer i morgendagens vækstvirksomheder, og dagens aftale kan være et vigtigt skridt i den retning, siger vicedirektør Kent Damsgaard.

Dansk Byggeri roser også aktiesparekontoen, men mener, at der er brug for yderligere tiltag:

- Aktiesparekontoen er målrettet børsnoterede virksomheder. Derfor er det både godt og nødvendigt, at den suppleres med et nyt investorfradrag, der målrettes unoterede smv-virksomheder (små og mellemstore virksomheder, red.), siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

”Det er særdeles positivt. Stor ros til aftaleparterne for at styrke konkurrencekraften for et af Danmarks største eksporterhverv”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Stor ros til en bred erhvervspakke, der kombinerer generelle tiltag med sektorspefikke indsatser.

"Vi ser flere af de mere generelle elementer fra life science vækstteamets anbefalinger i denne erhvervspakke, der adresserer en række af de udfordringer, som industrien er optaget af," lyder det fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen, det glæder sig over den erhvervspakke, som regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale netop har indgået aftale om.

"Med et forskningsfradrag understøtter vi, at Danmark fortsat kan gøre sig gældende i den globale konkurrence om talent og innovation. Det er de gode ideer og den stærke forskning, der skal danne grundlaget for fremtidens vækst. Derfor er forhøjelse  af forskningsfradraget et vigtigt signal fra regeringen," siger Ida Sofie Jensen, der ser frem til den vækstplan for life science, der kommer efter årsskiftet og som en enhed i Erhvervsministeriet nu er dedikeret til.

”Vi er glade for, at partierne bag erhvervsaftalen har valgt den rigtige model, og at man anerkender det store potentiale, der ligger i et øget fradrag på forskning og udvikling. Det er et skridt i den rigtige retning, som vi gerne vil anerkende,” siger konstitueret CEO i Lundbeck Anders Götzsche, som taler på vegne af de 14 virksomheder i alliancen, der blandt andet tæller Lundbeck, Vestas, Grundfos og Haldor Topsøe.

Aftalen betyder bl.a., at afgifterne på PVC, PVC-folier og ftalater bliver afskaffet fra den 1. januar 2019. Det resultat bliver modtaget med glæde hos brancheorganisationen Plastindustrien:

– Vi er godt tilfredse med udfaldet af de politiske forhandlinger, da beregninger fra Skatteministeriet tidligere har vist, at forholdet mellem afgiftsprovenuets størrelse og de administrative byrder for erhvervslivet ikke hænger særligt godt sammen. Afskaffelsen af de her afgifter gør det både nemmere og billigere at drive plastvirksomhed, og det er vi naturligvis glade for, fortæller Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien.