13 anbefalinger skal sikre ansvarlig drift af andelsboligsektoren

Publiceret 10-06-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har modtaget en række anbefalinger fra den arbejdsgruppe, som i februar blev nedsat for at se nærmere på, hvordan man sikrer ansvarlig drift af andelsboligforeninger. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Finans Danmark og Erhvervsministeriet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for et hurtigt og grundigt arbejde, hvor det er lykkedes, at komme med en række gode forslag til, hvordan vi sikrer en ansvarlig drift i den danske andelsboligsektor. Og jeg er glad for, at det er lykkedes arbejdsgruppen at nå til enighed omkring de her anbefalinger, som samlet set udgør en god og balanceret løsning." 

"Hovedparten af andelsboligforeningerne i Danmark er sunde og veldrevne, men der har været enkelte eksemler på foreninger, som står i en økonomisk vanskelig situation. Det er helt afgørende at vi sikrer, at andelsboligsektoren drives ansvarligt, så vi fastholder et alsidigt boligmarked, med tryghed, fleksibilitet og valgmuligheder for borgerne. Arbejdsgruppens anbefalinger er et vigtigt skridt i denne retning.”

Det er arbejdsgruppens vurdering, at såfremt anbefalingerne i afrapporteringen gennemføres i sin helhed, vil det bidrage til en mere ansvarlig drift af andelsboligforeninger til gavn for andelsboligsektoren generelt.

De 13 anbefalinger vedrører stiftelsessituationen, herunder finansiering, den daglige drift og vilkår i forlængelse af ophævelse af en andelsboligforening.

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at huslejeniveauet for andelshavere, der overgår til at blive lejere, skal fastsættes som gennemsnittet af boligafgiften for de seneste 3-5 år for at huslejen kommer til at ligge på niveau med den boligafgift som andelshaverne tidligere har betalt til andelsboligforeningen. Arbejdsgruppen anbefaler også, at muligheden for at optage afdragsfrie lån i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger begrænses.

Andelsboligformen som boligform udgør i dag 7 pct. af den samlede boligmasse i Danmark, og pr. 1. januar 2017 fandtes der ca. 200.000 andelsboliger og 9.000 ejendomme ejet af andelsboligforeninger.

Regeringen vil nu gå i dialog med Folketingets øvrige partier og forsøge at sikre bred opbakning til at gennemføre anbefalingerne og få skabt mere tryghed på andelsboligmarkedet.   

Anbefalinger

Kontakt: Presserådgiver Sara Ringgaard Price, 91 39 94 07 eller srp@em.dk.