Ny statusrapport: Det går den rigtige vej for dansk turisme

Publiceret 07-02-2017

Ny statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne viser gennemgående fremgang i dansk turisme.

Med 115.000 arbejdspladser og en omsætning på knap 95 mia. kr. i har turismen stor betydning for samfundsøkonomien i Danmark. Dansk turisme har de seneste år haft vind i sejlene, statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne viser vækst i både turismeomsætning og antallet af registrerede overnatninger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Turismeerhvervet spiller en kæmpe stor rolle for beskæftigelse og vækst overalt i landet. Derfor glæder det mig, at det går fremad for dansk turisme. Men det er vigtigt, at vi får øget væksten yderligere, hvis ikke vi skal tabe markedsandele til vores konkurrerende lande i Nordeuropa."

"Kyst- og naturturismen er vores absolut største turistområde målt på både omsætning og antal overnatninger, så der skal vi naturligvis have et stort fokus på at få gang i væksten. Men også inden for storbyturismen, som de senere år har været i kraftig fremgang, og inden for erhvervsturismen, som faktisk skaber større omsætning pr. overnatning end de øvrige turistområder, er det vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for fremgang.”

I 2015 blev der registreret 49,1 mio. overnatninger i Danmark – det højeste antal nogensinde. Kyst- og naturturismen stod for 72 pct. af det samlede antal overnatninger og 48 pct. af den samlede turismeomsætning, og er dermed fortsat det største forretningsområde i dansk turisme. Men de andre forretningsområder oplevere en højere vækst, særligt storbyturismen der har oplevet en kraftig vækst på 69 pct. fra 2008 – 2015 og således står for 14 pct. af samlede antal overnatninger og for 25 pct. af den samlede turismeomsætning i Danmark, og denne udvikling forventes at fortsætte. Erhvervs- og mødeturismen stod for 14 pct. af turismeovernatningerne i 2015 og 27 pct. af den samlede turismeomsætning i 2014.

Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07