Borgere får mulighed for at vælge beskyttet adresse i CVR

Publiceret 19-12-2017

Folketinget ventes i dag at vedtage et lovforslag, der giver blandt andre virksomhedsejere, direktører og bestyrelsesmedlemmer mulighed for at få beskyttet adresse i CVR.

Personer registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) får fremover mulighed for at takke nej til, at deres private adresse offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister. Det sker på baggrund af et lovforslag fra erhvervsministeren, der ønsker en mere tidssvarende CVR-lov.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Informationer er i dag langt mere tilgængelige end tidligere i kraft af internettet. Den udvikling skal lovgivningen afspejle. Derfor mener jeg, at vi skal give borgerne mulighed for at vælge, hvorvidt de ønsker, at deres privatadresse stilles til offentligt skue i CVR.”

I dag er det kun muligt at få adressebeskyttelse i helt særlige tilfælde. Lovforslaget vil medføre, at adressebeskyttelse overføres til CVR fra Det Centrale Personregister (CPR), hvor alle i dag kan få adressebeskyttelse. Ændringen skal tilgodese personer, der ikke kan få adressebeskyttelse efter de nuværende regler, men som eksempelvis af private årsager ønsker at skærme deres privatadresse.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg får som erhvervsminister mange henvendelser fra borgere, der er utrygge ved, at deres privatadresse ligger åbent tilgængelige på nettet. I dag kan man kun få adressebeskyttelse i CVR ved at dokumentere et særligt beskyttelsesværdigt hensyn. Det mener jeg ikke er rimeligt, da kravet om dokumentation kan være svært at opfylde. Jeg synes, at vi med forslaget har fundet en rigtig god balance mellem hensynet til åbenhed på den ene side og hensynet til at beskytte oplysninger om private på den anden.”

Erhvervsstyrelsen vil fortsat registrere adresseoplysninger i CVR, uanset om oplysningerne er beskyttede og derfor ikke offentliggøres. Private kan få udleveret en beskyttet adresse, hvis vedkommende kan dokumentere et forfaldent krav eller anden retlig interesse.

De nye regler forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Læs loven her.