Regeringen nedsætter iværksætterpanel

Publiceret 07-04-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil gøre Danmark til et af de bedste iværksætterlande i Europa. Det skal et nyt iværksætterpanel bidrage til. Panelet skal kaste lys over, hvordan rammevilkårene for både iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark bliver bedre.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag nedsat et iværksætterpanelet med iværksætter og investor Tommy Ahlers som formand.

Iværksætterpanelet består ud over Tommy Ahlers af 14 iværksættere, investorer og eksperter. De skal komme med forslag til, hvordan det bliver lettere og mere attraktivt at starte ny virksomhed i Danmark, og hvordan flere nye virksomheder kan tage de næste skridt og vokse sig store.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Regeringen ønsker at skabe et samfund præget af stærkt entreprenørskab, hvor iværksættere har de bedste muligheder for at bidrage til vækst og jobskabelse. Derfor er det væsentligt, at der løbende etableres mange nye virksomheder. Men det er også uhyre vigtigt at få flere virksomheder til at vokse, så de kan bidrage til at sikre et dynamisk erhvervsliv og styrke væksten."

"Iværksætteres muligheder for at vokse afhænger i høj grad af de vækstbetingelser, vi stiller til rådighed. Derfor skal vi have mere fokus på, hvordan vi gør rammevilkårene bedre. Det er på denne baggrund, at jeg i dag på regeringens vegne nedsætter et iværksætterpanel."

Formand for Iværksætterpanelet Tommy Ahlers:

"Som iværksætter er reaktionen jo oftest "bland jer uden om", når politikerne spørger, hvad de kan gøre. Men sandheden er nok lidt mere nuanceret. Og når det kommer til adgang til kapital og talent, hjørnestenene for iværksætteri, så spiller politikerne en rolle, og jeg er glad for, at de har spurgt mig og de andre iværksættere i panelet om at rådgive dem."

"Jeg ser frem til at tale om mange hjørner af iværksætteriet og forstå, hvad der kan gøres, og så komme med nogle anbefalinger til regeringen. Kommissoriet er dejlig bredt, og vi kommer til at tænke uden for boksen og se, hvad der virker i andre lande. Det går godt med iværksætteri i Danmark, men der er helt sikkert nogle ting, der kan blive bedre. Meget bedre."

Panelet sammensættes af medlemmer, som afspejler både yngre og mere erfarne iværksættere, investorer og eksperter med både national og international erfaring.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Iværksætterpanelet er et meget stærkt hold sammensat af succesfulde iværksættere, eksperter og investorer, der afspejler en bred forståelse for og praktisk erfaring med de problemstillinger, som panelet kommer til at arbejde med. Jeg ser frem til resultaterne af panelets arbejde, som skal bane vejen for den iværksætterdagsorden, som jeg har stillet mig i spidsen for."

Panelet har følgende sammensætning: 

Kommissorium for iværksætterpanelet

En af de ting, panelet skal se på, er hvordan der skabes bedre vækstvilkår for nye fintechvirksomheder. Regeringen lægger samtidig op til, at der afsættes de nødvendige midler til, at der kan etableres et såkaldt FinTech Lab i Finanstilsynet. Det skal gøre det lettere og mere attraktivt at etablere sig som fintechvirksomhed i Danmark. 

Pressekontakt i Erhvervsministeriet: Lars Erik Skovgaard, tlf. 91 33 70 17, mail: las@em.dk.