Udvalg skal analysere ejerlejlighedsloven

Publiceret 13-05-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen nedsætter udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven tidssvarende.

Ejerlejlighedsloven regulerer hvilke ejendomme, der kan opdeles i ejerlejligheder, og opstiller nogle grundlæggende regler for ejerforeninger. Men nu skal et nyt udvalg, nedsat af erhvervs- og vækstministeren, se nærmere på de gældende regler og komme med konkrete anbefalinger til en moderniseret ejerlejlighedslov.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen;

”Ejerlejlighedsloven regulerer en stor del af boligerne på markedet og har betydning for en stor del af den danske befolkning. Det er derfor vigtigt, at loven er sammenhængende og let af forstå, og at den er tilpasset den tid, vi lever i. Udvalget skal bl.a. kigge på muligheder og konsekvenser ved at andelsboligforeninger får adgang til at omdanne deres andelsboliger til ejerboliger.”

Ejerlejlighedsloven indeholder i dag et forbud mod omdannelse af andelsboligforeninger til ejerboliger.

Udvalget vil blive bredt sammensat af repræsentanter fra relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige.

Udvalget skal aflevere sine anbefalinger, herunder et udkast til en moderniseret ejerlejlighedslov inden 1. oktober 2017.

Tilføjelse pr. oktober 2017:

Udvalget har fået lov til at vente med at aflevere deres anbefalinger til årsskiftet 2017/2018. Det skyldes, at de økonomiske analyser, som danner grundlaget for udvalgets drøftelser, har været forsinkede, og det har derfor vist sig nødvendigt at give udvalget mere tid, for at sikre et velovervejet og velfunderet resultat.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, tlf: 91 39 94 07

Kommissorium for udvalg om ejerlejlighedsloven