Udbud af offentlige opgaver bliver mere enkelt og fleksibelt med ny lov

Publiceret 18-03-2015

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen fremsætter i dag Danmarks første udbudslov. Den ny udbudslov skaber et samlet og overskueligt sæt af regler for det offentliges udbud af opgaver. Udbudsloven gør samtidig reglerne for udbud mere enkle og fleksible til gavn for det offentlige og de virksomheder, der ønsker at være med i konkurrencen om offentlige opgaver.

Den nye lov betyder bl.a., at:

  • Annonceringspligten for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser afskaffes
  • Der bliver enklere dokumentationskrav for virksomhederne
  • Der gives større fleksibilitet til at bruge dialog og forhandling

I den ny udbudslov er der endvidere et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. I fremtiden skal det offentlige opdele store kontrakter eller forklare, hvorfor det ikke er sket. Målet er flere mindre udbud, som de små virksomheder kan byde ind på. 

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Den nye udbudslov skaber bedre rammer om samarbejdet mellem det offentlige og de private virksomheder og bidrager dermed til at skabe rum for innovation og effektiv udnyttelse af offentlige midler. På den ene side gør loven det billigere og mere effektivt for det offentlige at købe ind. På den anden side bidrager loven til, at virksomhedernes omkostninger minimeres gennem enklere udbudsregler.

Den nye udbudslov er i høj grad sat i verden for at gøre det lettere for virksomhederne at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver. Og det gælder særligt for de små- og mellemstore virksomheder. Det offentlige skal have mere fokus på, hvordan opgaver kan deles op, så flere virk-somheder har mulighed for at byde ind med deres kompetencer.
Udbudsloven danner rammen for de offentlige indkøb, der årligt udgør cirka 300 mia. kr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har skønnet, at den ny udbudslov kan give besparelser på ca. 800 millioner kroner årligt, når loven er fuldt implementeret fra 2018.

Faktaark - besparelse
Faktaark - fleksibilitet
Faktaark - forenkling
Faktaark - SMV'er