Udvalg om markedsføringsloven

Publiceret 13-01-2015

Erhvervs- og vækstministeren har den 6. januar 2015 nedsat Udvalg om markedsføringsloven.

Udvalget har til opgave at give markedsføringsloven et eftersyn, så det sikres, at loven:

  • Understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation
  • Er enkel og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder
  • Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence
  • Er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet

Udvalget skal aflevere sine anbefalinger herunder et udkast til ny markedsføringslov til erhvervs- og vækstministeren i starten af 2016.

Udvalgets 15 medlemmer repræsenterer erhvervs- og forbrugerorganisationer, eksperter og myndigheder på området. Formandsposten varetages af Niels Beier, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs udvalgets kommissorium