Øget fokus på erhvervslivets omkostninger

Publiceret 03-02-2015

Som opfølgning på Aftale om en Vækstpakke 2014 styrkes vurderingerne af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af nye love og bekendtgørelser. Det skal være med til at skabe større klarhed over, hvordan ny regulering forventes at påvirke danske virksomheder.

Regeringen udgiver i dag publikationen ”Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger”, der giver ministerierne en håndbog til, hvordan konsekvenserne for erhvervslivet skal opgøres, når der indføres nye love, regler og bekendtgørelser.

Med den nye vejledning skal de samlede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet opgøres, hvor der hidtil alene har været fokus på de administrative konsekvenser. Der skal fremover sættes tal på udgifter eller besparelser, der udspringer af fx krav til virksomhedernes produkter, deres fysiske indretning mv. Samtidig skal eventuelle konsekvenser for virksomhedernes muligheder for at producere eller sælge deres varer også opgøres.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Vi ved, at nye love og regler kan have stor betydning for erhvervslivet. De nye krav til konsekvensvurderinger vil give et bedre billede af nye reglers konsekvenser for de danske virksomheder. Det er et vigtigt tiltag, der vil skabe et bedre beslutningsgrundlag for regering og Folketing, når nye love og regler skal indføres."

Det øgede fokus på de erhvervsøkonomiske konsekvenser betyder, at der fremover bliver stillet krav om, at væsentlige omkostninger eller lettelser for erhvervslivet kvantificeres. Samtidig skal  konsekvenser for samfundsøkonomien, i form af BNP-effekter, også opgøres ved større lovinitiativer.

Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger