12 anbefalinger til øget dansk-grønlandsk erhvervssamarbejde

Publiceret 04-02-2015

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel og udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq offentliggør rapport om kommercielle erhvervsmuligheder i Grønland.

Der er gode muligheder for at styrke samarbejdet mellem danske og grønlandske virksomheder inden for især råstofsektoren og turismeområdet. Det kan bidrage til at skabe ny udvikling, arbejdspladser og flerstrenget erhvervsstruktur på Grønland, hvis økonomi i dag beror kraftigt på fiskeri.

Det fremgår af en ny rapport, der retter fokus på udviklingspotentialet i den grønlandske råstofsektor og turismeindustri. I rapporten er listet 12 konkrete anbefalinger, der kan bidrage til et øget samarbejde mellem danske og grønlandske virksomheder og til en mere flerstreget grønlandsk erhvervsstruktur.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem det grønlandske Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

”Rapportens 12 anbefalinger er vigtigt bidrag til arbejdet for at skabe en mere flerstrenget erhvervskultur på Grønland og et øget samarbejde mellem danske og grønlandske virksomheder. Indsatsen bør selvfølgelig fokuseres på de områder, hvor der er størst potentiale. Derfor er det godt, at vi med rapporten har et klart billede af, at det er inden for turisme og råstofsektoren, at der er de største muligheder."

Naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel og udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq:
"Jeg er meget tilfreds med rapportens konklusioner. Den kommer med nogle klare anbefalinger til, hvordan Danmark og Grønland i fællesskab kan gøre det lettere for vores virksomheder at skabe vækst i fremtiden."

Hovedpunkter fra rapportens anbefalinger:

  • Garanti fra Eksportkreditfonden til kreditværdige grønlandske erhvervsprojekter.
  • Arktisk låneramme under Den Nordiske Investeringsbank. 
  • Øget samarbejde mellem VisitDenmark og VisitGreenland om markedsføring af kombinationsoplevelser i Danmark og Grønland overfor det asiatiske marked.

Fakta om erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark

Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark - rapporten

Kommissorium for en grønlandsk-dansk arbejdsgruppe vedrørende erhvervssamarbejde og kommercielle investeringer i Grønland