Arbejdsgruppen om stabil finansiering har aflagt rapport

Publiceret 20-04-2015

Arbejdsgruppen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre et krav om stabil finansiering for danske SIFI-pengeinstitutter forud for et eventuelt kommende EU-krav, som eventuelt gælder fra 2018. Såfremt der ikke i EU-regi opnås enighed om indførelse af et krav om stabil finansiering, vil det dog være hensigtsmæssigt at genoverveje indførsel af et dansk krav på området.

Arbejdsgruppen er nedsat som opfølgning på den såkaldte Bankpakke VI (aftale om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet) fra oktober 2013.

Rapport om stabil finansiering i SIFI-pengeinstitutter