Nedsættelse af ekspertgruppe om gearingsmål for kreditinstitutter

Publiceret 30-09-2014

Erhvervs- og vækstministeren har nedsat en ekspertgruppe om gearingsmål for kreditinstitutter.

Ekspertgruppen er nedsat i forlængelse af aftalen mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra oktober 2013 om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6).

Ekspertgruppen får følgende sammensætning:

 • Professor Peter Løchte Jørgensen, Aarhus Universitet (formand)
 • Professor Charlotte Christiansen, Aarhus Universitet
 • Professor Ken L. Bechmann, CBS
 • Kontorchef Michael Friis, Finansrådet
 • Direktør Lars Waalen Sandberg, BRFkredit
 • Chief Capital & Risk Expert Bent Christoffersen, Nordea Bank Danmark
 • Prokurist Thomas Sangill, Danmarks Nationalbank
 • Vicekontorchef Susanne Schøtt Kristensen, Finanstilsynet
 • Kontorchef Thomas Larsen, Finansministeriet
 • Specialkonsulent Birger Buchhave Poulsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Kontorchef Carsten Kjær Joensen, Erhvervs- og Vækstministeriet

Ekspertgruppens kommissorium.

Ekspertgruppen skal afrapportere til erhvervs- og vækstministeren senest 1. april 2015.