Aftale om en vækstplan for dansk turisme

Publiceret 20-06-2014

Regeringen har i dag indgået aftale med Folketingets partier om vækstplan for dansk turisme. Med aftalen igangsættes 14 initiativer, der skal være med til at styrke vækst og beskæftigelse i det danske turismeerhverv.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Det er en god aftale for dansk turisme, og jeg glæder mig over den brede politiske opbakning til vækstplanen. Vi skaber med aftalen en mere effektiv styring og organisering af turismefremmeindsatsen i Danmark. Med en ny lov om turisme skal vi etablere et Nationalt Turismeforum, et Advisory Board og tre ud-viklingsselskaber for hhv. kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme. Og vi tager initiativer til at sikre, at dansk turisme fremover bliver kvalitetsturisme. Vi har i aftalen stort fokus på at styrke kyst- og naturturismen, og aftalen indeholder derfor en række initiativer på dette område. Blandt andet laver vi en forsøgsordning, hvor vi giver kommunerne mulighed for, i samarbejde med private aktører, at lave projekter, der giver turisterne et bredere udbud af oplevelser ved de danske kyster."

Aftalen er indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti. Herudover har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti aftalt at iværksætte en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af kyst- og naturturismen.

Aftale om en vækstplan for dansk turisme

Faktaark