Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Publiceret 15-12-2014

Erhvervs- og Vækstministeren har den 24. november 2014 nedsat Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne.