Aftale om en vækstplan for fødevarer

Publiceret 02-04-2014

Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om opfølgning på vækstplanen for fødevarer.

Samtidig understøttes en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vækst og udvikling i landbruget. Aftalen styrker det samlede danske fødevareerhvervs internationale konkurrencekraft. Blandt andet ved at gøre det lettere for virksomhederne at udbygge og omstille produktion.

Med aftalen sættes der samtidig gang i en række initiativer, der sikrer landbruget bedre adgang til finansiering og kapital fx gennem en modernisering af landbrugsloven og via forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Endelig styrkes det danske råvaregrundlag ved en række initiativer, herunder en forenkling af randzoneloven.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Jeg er meget glad for, at der er bred opbakning til regeringens ambitiøse vækstplan for fødevarer. Fødevareerhvervet har et stort potentiale, og vi skaber nu grundlaget for, at vi kan styrke og udvikle vores vigtige fødevareerhverv. Derfor åbner vi nu blandt andet op for nye ejerformer i landbruget, og vi indfører mulighed for medarbejderinvesteringer og mere moderne landbrugs- og fødevareregulering."

Fødevareminister Dan Jørgensen:
"Landbruget skal have så smidige arbejdsvilkår som muligt. Det har jeg sagt fra den dag, jeg satte mig i ministerstolen, og derfor nytter det ikke at have en administrativ klods om benet, som dele af randzoneloven har været. Vi må selvfølgelig aldrig gå på kompromis med miljøindsatsen, og derfor er regeringens miljømål de samme, som de hele tiden har været."

Miljøminister Kirsten Brosbøl:
"Jeg er tilfreds med, at vi nu gør miljøreguleringen af fødevarevirksomheder og landbrug mere moderne og effektiv. Aftalen åbner for, at vi regulerer landbruget ud fra, hvor meget de påvirker miljøet i stedet for ud fra antallet af dyr. Virksomheder og landmænd skal fortsat leve op til skrappe miljøkrav, men de slipper for en masse bøvl."

Aftaletekst