Danmark er klar til vækst

Publiceret 23-09-2013

Regeringens årlige redegørelse om vækst og konkurrenceevne belyser, hvilke vækstvilkår der kræver særligt fokus for at styrke vækst og konkurrenceevne.

Konkurrenceevnen har det bedre. Knap halvdelen af den forringelse af lønkonkurrenceevnen, der skete op gennem 00’erne frem til 2008, er nu indhentet igen. Bedre vækstvilkår for virksomhederne understøtter investeringer, produktivitet og en fortsat forbedring af konkurrenceevnen.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Jeg er glad for, at der er ved at komme mere gang i investeringerne i virksomhederne. Det er vigtigt, at vi denne gang sørger for, at opsvinget bliver drevet af investeringer og eksport. Investeringer i fornyelse og ny teknologi i virksomhederne vil styrke produktiviteten i virksomhederne og dermed virksomhedernes konkurrenceevne. Derved kan vi styrke produktionsgrundlaget, så der kan skabes nye produktionsjob i Danmark. Regeringen har allerede gjort meget for at styrke vækst og konkurrenceevne, og vi vil fortsat arbejde med at styrke vilkårene for virksomhederne. Vi har med Vækstplan DK fremlagt en ambitiøs reformdagsorden, og det næste halve års tid kommer vi med de sidste vækstplaner for de internationalt konkurrenceudsatte erhverv. Vi er også i gang med at overveje, hvordan tiltag, der styrker Danmarks muligheder som produktionsland, kan samles i én strategisk indsats."

På en række områder er de danske vækstvilkår gode og ligger internationalt set i top. Den danske vækst og velstandsudvikling er imidlertid udfordret af, at den danske produktivitetsvækst set over de seneste par årtier har været blandt de laveste i OECD.

Det kræver en vedholdende indsats at løse vækstudfordringen. Redegørelsen viser, at der er behov for vedholdende at styrke vækstvilkårene på en række områder. Effekten af regeringens reformer, der fx styrker arbejdsudbud og uddannelser, kan dog endnu ikke ses i de data, der ligger til grund for redegørelsen.

  • Arbejdsudbuddet skal øges, så virksomhederne lettere kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. 

  • Kompetenceniveauet skal hæves, så danskerne bliver bedre uddannede. Det er fx vigtigt for produktionsvirksomhederne, hvor der med øget automatisering vil blive stillet endnu større krav til høj faglighed. 

  • Der skal skabes flere vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder kan sammen med erhvervsmæssig fornyelse bidrage til at udfordre de eksisterende virksomheder til at forny sig og understøtter, at de økonomiske ressourcer bliver anvendt bedst muligt.
     
  • Konkurrencen skal være stærkere, så virksomhederne i højere grad tilskyndes til at effektivisere produktionen og investere i udvikling af nye produkter og ydelser for at tiltrække forbrugerne. 

  • Udenlandske virksomheder skal investere mere i Danmark, da det kan bidrage til at øge produktiviteten og være med til at fastholde og skabe job med høj værdiskabelse i Danmark. 

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2013 

1. Regeringens indsats for at gøre Danmark klar til vækst 

2. Centrale indikatorer for vækstvilkår

3. Områder hvor Danmark er udfordret

4. Områder hvor Danmark klarer sig godt