SIFI-udvalget anbefaler skærpede krav til de største banker i Danmark

Publiceret 14-03-2013

SIFI-udvalget anbefaler skærpede krav til bl.a. de danske SIFIers kapital og likviditet. Nye værktøjer skal endvidere give bedst mulige forudsætninger for, at krisehåndtering af SIFIer kan gennemføres uden omkostninger for staten. Det fremgår af den rapport, som udvalget netop har afleveret til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

Udvalget anbefaler en metode til at udpege danske SIFIer. Den indebærer umiddelbart, at seks kreditinstitutter vil blive udpeget som SIFIer i Danmark. Det drejer sig om Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank.

Udvalget anbefaler, at de danske SIFIer underlægges skærpede krav. Det drejer sig om skærpede krav til SIFIernes kapital og likviditet, krav om at der skal udarbejdes genopretnings- og krisehåndteringsplaner og krav til god selskabsledelse. Herudover anbefales SIFIerne underlagt et skærpet tilsyn.

Endelig kommer udvalget med anbefalinger om, hvordan SIFIer skal håndteres, hvis de – trods de skærpede krav – alligevel skulle komme i problemer. Det er her anbefalingen, at der indføres en række alternative værktøjer til at krisehåndtere SIFIer, som skal give forudsætninger for, at en krisehåndtering kan gennemføres med så begrænsede skadesvirkninger for samfundsøkonomien som muligt og uden omkostninger for staten.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Regeringen bakker generelt op omkring udvalgets anbefalinger. En styrket regulering af SIFIerne er helt central for at mindske risikoen for fremtidige finansielle kriser. Der er tale om institutter, der er så store, at de kan påvirke hele det finansielle system og hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer.
Udvalget har bestræbt sig på at finde en god balance mellem at sikre den finansielle stabilitet og en velfungerende kreditformidling. Der lægges således op til en længere indfasningsperiode. Udvalget har desuden lagt vægt på, at reguleringen bliver konform med kommende EU-regulering.
Jeg har noteret mig, at udvalget vurderer, at de skærpede krav samlet set vil have en langsigtet positiv effekt på samfundsøkonomien, bl.a. fordi en stabil finansiel sektor er en grundlæggende forudsætning for vækst og beskæftigelse.
Udvalgets anbefalinger ligger fint i tråd med EU’s kapitalkravsdirektiv – som netop er vedtaget – og som også har fokus på SIFIerne. En række andre lande er også i gang med at indføre regulering af SIFIer."

Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører nu en offentlig høring af SIFI-udvalgets rapport med svarfrist den 19. april. Der forventes indledt politiske forhandlinger om SIFI-regulering i løbet af foråret. 

Udvalget har haft deltagelse af Nationalbanken, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet og uafhængige eksperter. Professor Michael Møller, Copenhagen Business School, har været formand for udvalget.  

Udvalgets rapport

Brev fra udvalgets formand til erhvervs- og vækstministeren

Press release in English

Summary in English 

Full report in english

Letter from the chairman of the committee to the minister for business and growth