Regeringen lancerer i dag Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Publiceret 12-03-2013

Regeringen lancerer i dag vækstplanen for vand, bio & miljøløsninger. Med vækstplanen styrkes grundlaget for, at danske virksomheder får øget del i det voksende internationale marked for vand, bio og miljøløsninger, med henblik på at fastholde og skabe danske arbejdspladser.

Med vækstplanen har regeringen tre ambitioner:

  • Danmark skal være et vækstcenter for effektive og intelligente løsninger på verdens vandudfordringer.
  • Danmark skal være et vækstcenter inden for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig bioøkonomi.
  • I en verden med knappe ressourcer skal danske virksomheder være blandt de bedste til at producere mere med mindre.

Med vækstplanen tages i alt 40 initiativer fordelt på fem indsatsområder:

  • Vandløsninger: Med øget fokus på effektivitet i vandsektoren og industrien skærpes efterspørgslen efter omkostningseffektiv teknologi, der kan eksporteres, ligesom indsatsen for test, demonstration, markeds­modning og markedsføring styrkes. 
  • Biobaserede løsninger: Regeringen etablerer en samlet strategisk ramme for udvikling af bioøkonomien med tiltag, der fremmer et europæisk marked fra 2020, og nu og her styrker mulig­hederne for at omsætte dette markedstræk til vækst og jobs i Danmark.
  • Ressourceeffektivitet og affald: Der sættes ind for at fremme løsninger for en mere ressource­effektiv produktion samt for at få en mere konkurrencedygtig og inno­vative affaldssektor.
  • Renluftsløsninger: Der igangsættes en indsats for demonstration af løsninger til bekæmpelse af luftforurening i storbyer.
  • Andre initiativer til styrkelse af grønne løsninger: Der tages initiativer inden for forskning og uddannelse, intelligent offentlig efterspørgsel, samt øget markedsføring, eksport- og investeringsfremme af grønne løsninger.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Over 50.000 danskere arbejder i virksomheder, der laver vand-, bio- og miljøløsninger. Det er et område, hvor vi har markante styrker. Vækstplanen vil bidrage til, at vi kan fasteholde og skabe både udviklings- og produktionsarbejdspladser i Danmark. Med initiativet om industriel symbiose sætter vi fokus på, at affald fra én virksomhed kan være en anden virksomheds ressource. Det er godt for miljøet og godt for produktionen."

Miljøminister Ida Auken:
"Danmark skal være et foregangsland og udstillingsvindue for ny miljøteknologi. Vi skal stimulere teknologiudviklingen og inspirere resten af verden til at købe dansk. Derfor opretter vi grønne margueritruter, så udenlandske repræsentanter og investorer kan blive ført rundt i hele landet og præsenteret for de mange løsninger, som danske forskere og virksomheder har udviklet fx inden for klimatilpasning og rensning af spildevand." 

Citater fra de øvrige ministre bag planen:

Fødevareminister Mette Gjerskov:
"Med vækstplanen gør vi en målrettet indsats for, at f.eks. halm og gylle kan blive lavet om til alt fra flybrændstof til plastikposer. Vi skal blive bedre til at få det maksimale ud af spild og restprodukter fra f.eks. føde-varesektoren. Bioøkonomien rummer muligheder for at producere res-sourceeffektivt og samtidig også nye forretningsmuligheder, vækst og flere arbejdspladser på den lange bane."

Uddannelsesminister Morten Østergaard:
"Bæredygtige og effektive løsninger inden for vand, bio og miljøområdet kræver stærke forskningsmiljøer, innovation og de rette kompetencer. Derfor indeholder vækstplanen også en lang række initiativer med fokus på at styrke forskningsmiljøerne, skabe nye samarbejdsflader og løbende udvikle uddannelserne, så vi sikrer relevante kompetencer til fremtidens arbejdsmarked."

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:
"Danmark skal også i fremtiden ligge i front med vand, miljø og bioteknologier. Et stærkt hjemmemarked er vigtigt som fundament for succes på eksportmarkederne, hvor en voksende middelklasse vil afkræve deres regeringer ordentlige miljøforhold og rent vand - som i Danmark. Jeg ser store muligheder i på en gang at hjælpe disse lande med at udvikle den nødvendige lovgivning for rene bæredygtige løsninger og sælge dem teknologien, der kan løse problemerne." 

Læs "Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger" her