Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark

Publiceret 13-03-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen præsenterer i dag regeringens udspil om bedre bredbåndsforbindelser og mobildækning til hele Danmark.

Regeringen lancerer i dag 22 konkrete initiativer, som skal give hele Danmark en digital infrastruktur i verdensklasse og skabe grundlaget for øget digitalisering og vækst. Med udspillet forbedres rammerne for bredbånd og mobildækning i hele Danmark, og gennem intelligent offentlig efterspørgsel kan det offentlige bidrage til at forbedre dækningen i de områder, hvor der i dag er dårlig dækning.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Med udspillet forbedrer vi rammevilkårene for etableringen af bredbåndsforbindelser og mobiltelefoni i hele Danmark. En god digital infrastruktur er vigtig, fordi det skaber øget velfærd for borgerne og bedre vækstmuligheder for virksomhederne.

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:
"Regeringen er optaget af, at alle områder i Danmark får bedre mobildækning og bedre bredbåndsforbindelse. Med udspillet gør vi derfor også en forskel i de tyndt befolkede områder, hvor dækningen i dag er dårligst. Samtidig forpligtiger vi os på, at alle – uanset hvor de bor - får adgang til hurtigt bredbånd inden 2020."

Udspillet forbedrer rammebetingelserne for teleselskabernes investeringer, og kommunernes muligheder for at fremme bedre bredbånd gennem offentlige indkøb og dækningskrav styrkes. Med udspillet fastsætter regeringen også en ny, ambitiøs 2020-bredbåndsmålsætning for uploadhastigheder på mindst 30 Mbit/s.  Hermed sætter regeringen et ambitiøst pejlemærke for den fremtidige digitale infrastruktur. Endelig forbedres forbrugerbeskyttelsen, og borgerne får bedre muligheder for at agere som aktive og kritiske forbrugere på telemarkedet.

Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark

Faktaark - Kommunale master

Faktaark - Upload

Faktaark - Forbrugerforhold

Faktaark - Bornholms særlige bredbåndsudfordring

Faktaark - Kommunale bredbåndsmuligheder