Regeringen nedsætter vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi

Publiceret 14-09-2012

Hoteldirektør Dorte Krak bliver formand for vækstteamet, som skal komme med anbefalinger til regeringen om styrket vækst og beskæftigelse i dansk turisme og oplevelsesøkonomi.

Gennem de seneste år er der sket en betydelig vækst i den internationale turisme. Det skyldes bl.a. en voksende middelklasse i fx Kina, Rusland og Brasilien, som får råd til at rejse efter oplevelser i udlandet. Danmark skal også have del i denne globale vækst. Konkurrencen om de købestærke turister og oplevelsesforbrugere er imidlertid hård. Samtidig oplever vi et fald i turismeandelen fra det betydningsfulde tyske og centraleuropæiske nærmarked. Som angivet i regeringsgrundlaget ønsker regeringen af den grund at se på, hvordan der kan skabes vækst i dansk turisme og oplevelsesøkonomi.

Derfor har erhvervs- og vækstministeren i samarbejde med kulturministeren, miljøministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter i dag nedsat et vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi. Samtidig afholdes den 14. september et første dialogmøde med en bred kreds af virksomheder, forskere og organisationer. Formålet med dialogmødet er at indsamle gode ideer til, hvordan vækstpotentialet i dansk turisme og oplevelsesøkonomi kan udnyttes. Forslagene vil indgå i vækstteamets arbejde med at udforme konkrete anbefalinger til regeringen.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Vores hidtidige turisme-indsats har i høj grad haft fokus på nærmarkeder. Men verden bliver hele tiden mindre og konkurrencen om de købestærke turister er hård. For mig handler det om at se ud i verden og være lydhør over for de behov og ønsker, der findes derude på både nær- og fjernmarkeder. Jeg har derfor store forventninger til vækstteamets forestående arbejde. Jeg er sikker på, at vi kan tiltrække flere turister og investeringer til landet, hvis vi tør tænke stort og udnytte de oplagte styrker, vi har på turismeområdet.

Kulturminister Uffe Elbæk:

Jeg har store forventninger til vækstteamets arbejde og håber, de kan give et bud på, hvordan vi i Danmark får bedre fat i nogle af de turistgrupper, som er i vækst - f.eks. kulturturister, som er en af de grupper, der har et højt forbrug, når de gæster Danmark. På den måde kan kultur være en løftestang for at skabe vækst i hele Danmark. Samtidig har vi også brug for gode forslag til, hvordan vi kan bruge events og sportsbegivenheder til at gøre opmærksom på Danmark og trække investeringer og turister til landet.

Miljøminister Ida Auken:

Vi kan se, at turister gerne rejser tusindvis af kilometer for at opleve verdensarvsområder med enestående natur. Vadehavet kan blive et af disse områder, og det er grøn turisme med respekt for naturen. Men det kræver, at vi bliver bedre til at samarbejde på tværs, så vi kan passe på naturen og samtidig skabe vækst i turismeerhvervet og dermed en masse nye arbejdspladser.

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:

Turisme er et vigtigt bidrag til dansk økonomi. Men for land- og kystområderne har turisterhvervet en helt afgørende betydning. Der er brug for vækst i turismeerhvervet, men turismeerhvervet har også brug for landområderne. Det er mit håb, at vækstteamet vil yde deres bidrag til at udvikle turismen i hele landet. Og så skal vi kigge fremad. Fx når den faste forbindelse i 2021 mellem Lolland-Falster og Tyskland står færdig, giver det mulighed for, at Lolland Falster kan få adgang til det samme tyske og centraleuropæiske turismemarked som den Jyske Vestkyst.

Formand for vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi Dorte Krak:

Dansk turisme og oplevelsesøkonomi har et betydeligt vækstpotentiale. Det er et erhvervsområde, som globalt er i vækst med mulighed for skabelse af mange nye arbejdspladser. I Danmark har vi dog de seneste år oplevet tab af markedsandele, ligesom vi også kan blive bedre til at tiltrække flere turister fra de nye vækstmarkeder. Det er derfor en meget spændende opgave, vækstteamet og jeg har fået, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet.
 

Bilag

Debatoplæg

Bilag – offentlige aktører i turisme og oplevelsesøkonomi

Faktaark om vækstteamet