Lise Kingo ny formand for Rådet for Samfundsansvar

Publiceret 08-10-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har udpeget Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk til ny formand for Rådet for Samfundsansvar. Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i Danmark, bliver ny næstformand. De øvrige 15 medlemmer udnævnes blandt erhvervs-, forbruger- og finansielle organisationer, forskere og NGO’ere.

Rådet skal rådgive regeringen om, hvordan danske virksomheders og myndigheders arbejde med samfundsansvar bedst kan understøttes.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Rådet for Samfundsansvar har en central rolle i at omsætte regeringens politik for samfundsansvar til praktiske løsninger for virksomhederne. Med Lise Kingo og Anders Ladekarl har rådet fået et stærkt formandskab med stort engagement og erfaring i arbejdet med samfundsansvar. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med rådet, og vil samtidig gerne takke Mads Øvlisen for hans store arbejdsindsats som formand de sidste tre år. 

Rådets formand Lise Kingo:

Danske virksomheders ansvarlighed på globale markeder vil fortsat være helt centralt for at styrke deres konkurrencevene. Der har vi en stor opgave i at skabe større engagement i arbejdet med samfundsansvar - både i virksomheder, myndigheder og organisationer. Jeg glæder mig meget til at være med i spidsen for dette arbejde.

Lise Kingo er koncerndirektør i Novo Nordisk A/S med ansvar for Corporate Relations. Hun er desuden Adjungeret Professor i Bæredygtighed og Innovation på Vrije Universiteit i Amsterdam. Hun har tidligere været næstformand i rådet. Anders Ladekarl har som generalsekretær i Røde Kors i Danmark en stærk profil med stor erfaring inden for menneskerettigheder og internationale forhold, hvilket vil komme til at spille en helt central rolle i rådets arbejde fremover.

Rådets tidligere formand Mads Øvlisen er udnævnt som formand for den nye mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd.  

CV’er for formandsskabet

Oversigt over medlemmer af rådet

Rådets nye kommissorium