Sjælland satser på grøn omstilling og medarbejdere i verdensklasse

Publiceret 06-06-2012

Vækstforum Sjælland og regeringen har i dag drøftet, hvordan parterne kan samarbejde om at skabe gode rammer for vækst gennem grøn omstilling, øget fokus på de regionale erhvervspotentialer og et tættere samarbejde mellem de videregående uddannelser og erhvervslivet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, uddannelsesminister Morten Østergaard og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen mødtes i dag med Vækstforum Sjælland. Omdrejningspunktet for mødet var de erhvervs- og vækstpolitiske muligheder og udfordringer på Sjælland. På mødet indgik parterne en aftale om et styrket samarbejde om vækstindsatsen de kommende år.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er meget tilfreds med, at vi med aftalen sætter rammen for et fortsat stærkt samarbejde om grøn omstilling og de nye erhvervs- og vækstmuligheder, der følger heraf.  Det er imponerende at se et samarbejde som Kalundborg symbiosen, hvor en række virksomheder og offentlige aktører har taget den overordnede ressourceudfordring alvorligt og samarbejder om at ned bringe virksomhedernes omkostninger og mindske ressourcespildet ved at anvende én virksomheds restprodukt som den næste virksomheds input. Det er den type innovative vækstprojekter, vi skal styrke samarbejdet om de kommende år.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Uddannelse er nøgleordet for fremtidens vækst og innovation. Derfor er det vigtigt, at der er et tæt samspil mellem de videregående uddannelser og erhvervslivet. Det sikrer bedre kvalitet og relevans, og det understøtter et konkurrencedygtig samfund. Vi skal derfor i samarbejde sikre, at dialogen mellem de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv hele tiden har fokus på, hvordan uddannelse og viden af høj kvalitet bedst understøtter vækst i virksomhederne.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen:

Det er vigtigt, at de lokale kræfter og styrkepositioner tænkes ind i den generelle vækstdagsorden, og at vi sætter fokus på de erhvervspotentialer, som der er lokalt. Det gør vi med dette vækstpartnerskab, som blandt andet pointerer vigtigheden af, at der er en sammenhæng mellem de lokale aktionsgruppers investeringer i erhvervsudviklingen og den regionale strategi. Så jeg har tiltro til, at partnerskabet kan bidrage til at udvikle Sjælland.

Formand for Vækstforum Sjælland Steen Bach Nielsen:

Vi satser på videnbaseret vækst i Region Sjælland. Det sker gennem samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner og ved at opkvalificere virksomhedernes medarbejdere. Det er vigtige elementer for at imødekomme kravene på det globale marked. Et markant initiativ er ”Medarbejdere i verdensklasse”, som efteruddanner over 1000 ansatte i regionen til at blive både bedre til og gladere for deres arbejde. Bag projektet står virksomhederne Bisca i Stege, CP Kelco i Lille Skensved, Sun Chemical fra Køge, Royal Unibrew fra Faxe, DNP Denmark i Karlslunde og KRAM Madservice fra Køge. Vækstforum Sjælland har støttet projektet med EU socialfondsmidler. Der er med Vækstforums indsats hidtil opkvalificeret mere end 5.500 medarbejdere i regionen. Under overskriften Kompetenceparat 2020 gennemfører vi en række initiativer, som skal løfte kompetenceniveauet på alle niveauer både for unge, ansatte i virksomhederne og arbejdssøgende borgere. Indsatsen styrkes yderligere gennem det regionale Vækstpartnerskab mellem regeringen og Vækstforum Sjælland.

Fakta om Region Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2012 mellem Vækstforum Sjælland og regeringen