Meddelelser på det finansielle område

Erhvervsministeren sender med jævne mellemrum meddelelser ud inden for den finansielle regulering. Her er en oversigt over disse meddelelser.

Evaluering af de danske SIFI-regler

Evaluering af de danske SIFI-regler (19. december 2017)

Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav

Danmark har en række institutter, der er så store og vigtige, at det kan få konsekvenser for hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer. Disse systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) er underlagt særligt skærpede kapitalkrav (SIFI-bufferkrav), som skal sikre, at institutterne er tilstrækkeligt polstrede.

I Danmark udpeges SIFIer af Finanstilsynet én gang om året.  Fra december 2015 har Finanstilsynet også udpeget SIFIer på Færøerne og fra maj 2017 også i Grønland. Erhvervsministeren fastsætter SIFI-bufferkravene for SIFIerne i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Meddelelser om fastsættelse af SIFI-bufferkrav kan findes herunder:

 

Meddelelse om fastsættelse af kontracyklisk buffersats

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Færøerne og Grønland. Dette sker bl.a. efter indstilling fra Det Systemiske Risikoråd.

Formålet med bufferen er at penge- og realkreditinstitutter lægger til side, når det går godt i økonomien. Til gengæld kan bufferen frigives til at holde gang i kreditinstitutternes udlån, hvis konjunkturerne vender.

Meddelelser om fastsættelse af en kontracyklisk buffer kan findes herunder:

Danmark skal i henhold til kapitalkravsdirektivet (CRD IV) fastsætte en kontracyklisk kapitalbuffer for de danske institutter.  Erhvervsministeren fastsætter bufferen hvert kvartal. Dette sker bl.a. efter indstilling fra Det Systemiske Risikoråd Fra 3. kvartal 2015 er bufferen også fastsat for Færøerne og fra 2. kvartal 2016 også for Grønland.

Meddelelse om fastsættelse af en systemisk kapitalbuffer

Erhvervsministeren kan fastsætte en systemisk kapitalbuffer for at forebygge og begrænse strukturelle risici. Fastsættelse af en systemisk kapitalbuffer sker blandt andet efter indstilling fra det systemiske risikoråd. 

Meddelelser om fastsættelse af en systemisk kapitalbuffer kan findes herunder:

 

Meddelelse om reciprokerede makroprudentielle tiltag

Erhvervsministeren kan beslutte, at makroprudentielle tiltag i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal anvendes af danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter i forbindelse med eksponeringer i det pågældende land. Dette sker bl.a. efter indstilling fra Det Systemiske Risikoråd.

Meddelelser om reciprokerede makroprudentielle tiltag kan findes herunder: