Regeringen aktiverer systemisk buffer målrettet udlån til ejendomsselskaber

Publiceret 26-04-2024

Med et bufferkrav vil regeringen beskytte dansk økonomi mod de mulige konsekvenser af eventuelle tab på udlån til ejendomsselskaber. Det sker efter opfordring fra Det Systemiske Risikoråd.

Det Systemiske Risikoråd har peget på, at der er risiko for, at eventuelle problemer i ejendomssektoren kan give kreditinstitutterne store tab og påvirke den finansielle stabilitet.

Derfor indfører regeringen nu en såkaldt systemisk buffer, der betyder, at kreditinstitutterne skal holde mere kapital, så de er bedre polstret til at imødegå eventuelle tab på udlån til ejendomsselskaber i en situation med dårlige tider i ejendomssektoren.

”Dansk økonomi er stærk og i god form. Men sporene fra finanskrisen skræmmer, hvor en række banker havde store tab på udlån til ejendomsselskaber, og derfor lytter vi i regeringen til eksperternes anbefaling om at sikre dansk økonomi mod en krise, hvis ulykken rammer. Vi har indrettet bufferen i dialog med den finansielle sektor, og den bidrager til at understøtte, at vi fortsat har robuste banker og realkreditinstitutter” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Den systemiske buffer sættes til 7 pct. for eksponeringer mod ejendomsselskaber med undtagelse af den del af eksponeringerne, der ligger i belåningsgradsintervallet 0-15 pct. 

Den systemiske buffer aktiveres fra 30. juni 2024 og skal evalueres efter et år.

Regeringen forventer, at tiltaget ikke vil påvirke lånevilkårene generelt eller påvirke andre låntagere, herunder boligejere.

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07