Ingen ændringer i SIFI-bufferkrav for 2020

Publiceret 18-12-2019

Erhvervsministeren fastsætter årligt kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) i Danmark, på Færøerne og i Grønland. For 2020 er der ikke ændringer til kravene.

Finanstilsynets har den 27. juni 2019 vurderet, at de udpegede SIFI’er i Danmark, på Færøerne og i Grønland fortsat opfylder kriterierne for at være SIFI’er.

De danske SIFI’er er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Sydbank A/S, Spar Nord Bank A/S og DLR Kredit A/S. De tre færøske SIFI’er er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. Den grønlandske SIFI er Grønlandsbanken.

 SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFI’er, fremgår af tabel 1, 2 og 3 nedenfor. SIFI-bufferkravene er uændrede for alle institutter.

 

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav for 2020 for danske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

DLR Kredit A/S (1,9)

Spar Nord Bank A/S (2,0)

Sydbank A/S (3,1)

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Nordea Kredit Realkredit A/S (5,2)

Jyske Bank A/S (9,3)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Nykredit Realkredit A/S (18,9)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

 35

Danske Bank A/S (36,1)

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2018. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Tabel 2 – SIFI-bufferkrav for 2020 for færøske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Norðoya Sparikassi (5,7)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Betri Banki P/F (19,2)

P/F BankNordik (23,4)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

 35

-

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2018. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Tabel 3 – SIFI-bufferkrav for 2020 for den grønlandske SIFI

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Grønlandsbanken (8,8)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

-

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

 35

-

3,0 pct.

 

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2018. SIFI’ernes systemiskheden er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI’er og afhænger blandt andet af omfanget af indlån og udlån. SIFI-kravene er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

Kontaktperson:

Ulrik Scheibye, 91 33 70 17.