Grøn Investeringsordning

27-01-2024

For at forsvare og forstærke danske grønne styrkepositioner, har regeringen lanceret en ny målrettet, midlertidig og grøn investeringsordning.