En stærk dansk økonomi i en usikker tid

27-06-2023

Dansk erhvervsliv står et godt sted med en stærk konkurrenceevne og et godt fundament for fortsat fremgang. En verden præget af øgede globale spændinger udfordrer imidlertid på den ene side konkurrenceevnen, men skaber samtidig også
nye erhvervsmuligheder på den anden side. Dette faktaark peger på tre hovedpointer på baggrund af Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2023.