Partnerskabsaftale om erhvervsfyrtårnet for Bornholm som knudepunkt for udvikling, test og demonstration af grøn energi

02-09-2022

Med sin position i Østersøen har Bornholm alle forudsætninger for at blive et grønt kraftcenter, og nyt partnerskab vil derfor skrue op for udvikling og test af grønne energiteknologiske løsninger.