Partnerskabsaftale om erhvervsfyrtårnet for grøn energi og sektorkobling

15-09-2022

Sydjylland har en central placering i den grønne omstilling i Europa. Et nyt partnerskab vil derfor skrue op for udviklingen af fremtidens energiløsninger, som kan gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer og skabe et effektivt og integreret energisystem.