Partnerskabsaftale om erhvervsfyrtårnet for biosolutions

14-09-2022

En del af fremtidens klimaløsninger handler om at udnytte biologien til at skabe nye grønne alternativer til den produktion, vi kender i dag. Nyt partnerskab skal sende innovative danske biologiske løsninger ud over rampen og sikre biosolutions som en ny dansk styrkeposition.